Onderhoud Joe Mann-natuurtheater in Best is verslonst

Een parel middenin de bossen, zo is het Joe Mann Natuurtheater in Best op de website www.Bestbijzonder.com te vinden. Het openluchttheater uit 1954 zou een van de mooiste van Noord-Brabant zijn. Maar wie er de afgelopen zomer een kindervoorstelling heeft bijgewoond, weet beter. De houten bankjes zijn afgebladderd, overal ligt troep en de paden waren lange tijd slecht te bewandelen door de hoge brandnetels. Op www.ed.nl/best/onderhoud-joe-mann-natuurtheater-in-best-is-verslonst~ad9851e2/ is daar meer over te lezen.
» Lees meer

Groot onderhoud huurwoningen W. de Zwijgerweg en Kon. Julianaweg, Best

De 26 huurwoningen in de flats aan de Willem de Zwijgerweg en Koningin Julianaweg worden door woningcorporatie ’thuis in 2017 opgeknapt. Die toezegging deed de vertegenwoordiger van ’thuis in een gesprek met twee leden van de SP-werkgroep Best. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een enquête van de werkgroep onder huurders en een bouwkundig onderzoek in een woning aan de W. de Zwijgerweg.
» Lees meer

Geef 150 jaar spoor in Best een verhalend Beeldend gezicht.

De maand juli staat dit jaar in Best in het teken van150 jaar spoor in Best. 7,8,9 en 10 juli vinden er door heel Best activiteiten plaats. Als er mensen in Best zijn die Beeldend het een en ander vorm willen geven door middel van schilderkunst, poëzie, verhalen, of een andere creatieve invulling, laat het dan weten. Door exposities met het thema Spoor in Best willen we met alle inwoners van Best laten zien wat we op creatief gebied in huis hebben.
» Lees meer

Inhaalslag sociale huurwoningen nodig in Best

Uit antwoorden van het college van B. en W. op schriftelijke vragen van raadslid Leo Bisschop (Lokaal Best) blijkt dat de gemeente verwacht in 2016 negentig á honderd statushouders te moeten huisvesten, terwijl er voor deze doelgroep slechts zicht is op 34 geschikte woonplekken (zie ED 30 januari). Hier wreekt zich het grote tekort aan sociale huurwoningen in Best, waar met name ook gewone Bestse woningzoekenden last van hebben.
» Lees meer

1 2 3 10