Inhaalslag sociale huurwoningen nodig in Best

Uit antwoorden van het college van B. en W. op schriftelijke vragen van raadslid Leo Bisschop (Lokaal Best) blijkt dat de gemeente verwacht in 2016 negentig á honderd statushouders te moeten huisvesten, terwijl er voor deze doelgroep slechts zicht is op 34 geschikte woonplekken (zie ED 30 januari). Hier wreekt zich het grote tekort aan sociale huurwoningen in Best, waar met name ook gewone Bestse woningzoekenden last van hebben.

Uit antwoorden van het college van B. en W. op schriftelijke vragen van raadslid Leo Bisschop (Lokaal Best) blijkt dat de gemeente verwacht in 2016 negentig á honderd statushouders te moeten huisvesten, terwijl er voor deze doelgroep slechts zicht is op 34 geschikte woonplekken (zie ED 30 januari). Hier wreekt zich het grote tekort aan sociale huurwoningen in Best, waar met name ook gewone Bestse woningzoekenden last van hebben. De gemiddelde wachttijd bij Thuis voor een sociale huurwoning bedraagt zo’n 8 jaar, dat zegt genoeg. De gemeente heeft in de laatste jaren veel te weinig ingespeeld op een aantal ontwikkelingen die het tekort aan betaalbare huurwoningen alleen maar heeft doen toenemen. Zoals het gegeven dat er steeds meer twee- en vooral eenpersoonshuishoudens bij komen. Bovendien moeten ouderen langer zelfstandig blijven wonen (verzorgingshuizen worden gesloten) en maken dus minder betaalbare sociale huurwoningen vrij. En uit de bestaande voorraad doet Thuis sociale huurwoningen in de verkoop, zoals bijvoorbeeld de flatwoningen aan de W. de Zwijgerweg en de Kon. Julianaweg. Een grote meerderheid van starters wil echter steeds vaker een sociale huurwoning in plaats van een sociale koopwoning. En mensen met lage inkomens krijgen vanaf 1 januari 2016 geen duurdere huurwoning meer toegewezen, zodat de druk op de sociale huurmarkt wederom toeneemt. En die druk wordt nog groter door een toename van arbeidsmigranten uit Oost-Europa en de huidige stroom vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

De Woonvisie Best dateert van 2008 en is hopeloos verouderd. De minimale afspraak dat 24% van de nieuwbouwprojecten uit sociale sectorwoningen (huur en koop) moet bestaan, wordt bij lange niet gehaald. Er is de laatste jaren in Best vooral in de duurdere sector gebouwd. Volgens de SP moet er het volgende gebeuren.
Op korte termijn moet het gemeentebestuur op een creatieve manier versneld sociale huurwoningen en eventueel tijdelijke woonunits realiseren in bijvoorbeeld leegstaande gebouwen en wellicht ook op braakliggende gronden voor zowel statushouders als ook Beste woningzoekenden. Verder moet het college de afspraak maken met de corporaties dat zij de komende drie jaar geen sociale huurwoningen zullen verkopen.
Op de langere termijn is het zaak om een geactualiseerde Woonvisie Best 2016-2021 vast te stellen, waarbij het percentage sociale sector (met name sociale huurwoningen) bij nieuwbouwprojecten verhoogd wordt van 24% naar 45% en waarbij tevens met corporaties prestatieafspraken gemaakt worden om gezamenlijk deze inhaalslag te realiseren.

Namens de SP-werkgroep Best,

Fridus Draaijer
Gerard van Opstal