“eindhovendanst” the movie

[url=http://www.eindhovendanst.nl/terugblik/zomers-swing-feest-i]

Vorig jaar werd het eerste “eindhovendanst” seizoen afgesloten met een Zomers Swing Feest. Honderd man (M/V) dansten op blote voeten tussen de machtige bomen van het Philips de Jonghpark. Nieuwsgierig? Kijk dan naar deze twee mooie video impressies. Op 11 sept het Zomers Swing Feest nr. II ook bijwonen?
Registreer op eindhovendanst.nl en ontvang straks ook een uitnodiging.
» Lees meer

Joe Mann theater

De afgelopen weken ben ik met mijn kleinzonen een aantal keren naar het Joe Mann theater in Best geweest en daar hebben we allemaal van genoten. Alle opa’s en oma’s die kleinkinderen op bezoek hebben vanaf een jaar of 4 kan ik het aanraden.
» Lees meer

OPROEP GASTZANGERS!!

Het Eindhovens Gemengd Koor “De Roostenzangers” geeft op zondag 24 0ktober een jubileumconcert n.a.v. het 85 jarig bestaan. Zij zoekt daarvoor gast-zangers om mee te zingen in het koor. Op het programma staat het Oratorium “Die Tageszeiten” van G.Ph. Telemann en delen uit de “Coronation Anthems” van G.F.Händel.
» Lees meer