Opening Expositie voor Amateurkunstenaars, 18 september, 14.00 uur, Bibliotheek Best.

Op zaterdag 18 september 2010 zal om 14.00 uur in De Bibliotheek weer de expositie voor amateurkunstenaars worden geopend. Hiermee wordt kunstenaars door de Stichting Cultuurpassie in de gelegenheid gesteld om hun werk aan het publiek te tonen in De Wig en de Bibliotheek.


Op zaterdag 18 september 2010 zal om 14.00 uur in De Bibliotheek weer de expositie voor amateurkunstenaars worden geopend. Hiermee wordt kunstenaars door de Stichting Cultuurpassie in de gelegenheid gesteld om hun werk aan het publiek te tonen in De Wig en de Bibliotheek.

Het thema dit jaar is “De 4 elementen (Lucht, water, aarde en vuur)”. Evenals voorgaande edities hebben amateurkunstenaars hieraan een verrassende en creatieve invulling gegeven.

Deelnemers; Mevr. Van de Sangen, Gertie Verheijen, Charlotte van Zon,
Miriam van Velthoven, Leny van Wesenbeek, Liesbeth Damen, Ben Baauw,
Marijke de Jong, Coen Hack en Marianne Schellekens.

Wij nodigen u dan ook bij deze uit om bij de opening aanwezig te zijn of tijdens de duur van de expositie de kunstwerken te bezichtigen gedurende de gebruikelijke openingstijden van de betreffende locatie. De expositie duurt tot en met zaterdag 9 oktober.