SP wil aanplakborden referendum

De SP-werkgroep Best heeft aan het college van B. en W. gevraagd om alsnog aanplakborden te plaatsen zodat de partij de gelegenheid krijgt om haar affiches over het referendum op 6 april in de openbare ruimte op te hangen.

De SP-werkgroep Best heeft aan het college van B. en W. gevraagd om alsnog aanplakborden te plaatsen zodat de partij de gelegenheid krijgt om haar affiches over het referendum op 6 april in de openbare ruimte op te hangen.

Bij navraag op het gemeentehuis werd verteld dat er geen aanplakborden geplaatst worden ten behoeve van het referendum op 6 april over het associatieverdrag van de Europese Unie met Oekraïne. Dat is teleurstellend en het lijkt er op dat het college het referendum niet serieus neemt. Aanplakborden hebben bij verkiezingen en referenda een tweeledige functie. Enerzijds stellen zij partijen en organisaties in staat om in de openbare ruimte hun politieke boodschap uit te dragen. Anderzijds worden de mensen er op geattendeerd dat er een referendum aan komt en dat zij op 6 april kunnen gaan stemmen. Hierdoor zou het opkomstpercentage hoger kunnen uitvallen. Het referendum is geldig als dat percentage dertig procent of meer bedraagt.

De SP-werkgroep vraagt in een brief aan het college om de beslissing te heroverwegen en alsnog over te gaan tot plaatsing van een aantal borden in de gemeente. Ook vraagt de werkgroep wat de beweegredenen van het college zijn om de borden niet te plaatsen. Als er geen borden komen wil de werkgroep weten op welke locaties in de openbare ruimte wel affiches mogen worden opgehangen.

De werkgroep zal in een aantal wijken flyers verspreiden waarin het NEE-standpunt van de SP wordt beargumenteerd. Op 2 april worden op divers locaties in Best flyers uitgedeeld aan het publiek. De SP is met name tegen het associatieverdrag omdat dat ook een grote samenwerking inhoudt op politiek en militair gebied. Dat zal de positie van de corrupte rijke kliek van machthebbers versterken en vooral voordelig zijn voor multinationals. Bovendien wordt de verdeeldheid onder de bevolking, die lijdt onder een burgeroorlog, alleen maar versterkt worden en zal de spanning met Rusland toenemen. Dat moeten we allemaal niet willen.

Namens SP-werkgroep Best,

Gerard van Opstal