Huurwoningen flats Willem de Zwijgerweg en Koningin Julianaweg,Best,niet brandveilig.

Een aantal huurwoningen van de flats aan de Willem de Zwijgerweg (nummers 1 tot en met 55) en de Koningin Julianastraat (nummers 135 tot en met 157) voldoen naar alle waarschijnlijkheid niet aan de eisen voor brandveiligheid die conform het Bouwbesluit 2012 aan bestaande bouwwerken worden gesteld.

Een aantal huurwoningen van de flats aan de Willem de Zwijgerweg (nummers 1 tot en met 55) en de Koningin Julianastraat (nummers 135 tot en met 157) voldoen naar alle waarschijnlijkheid niet aan de eisen voor brandveiligheid die conform het Bouwbesluit 2012 aan bestaande bouwwerken worden gesteld.

Dit concludeert de SP-werkgroep Best naar aanleiding van een bouwkundig onderzoek van een deskundige dat gedaan is in één van de woningen aan de Willem de Zwijgerweg. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden omdat, tijdens onze enquête bij huurders, twijfels waren ontstaan of de gedateerde woningen (bouwjaar 1964) voldoen aan de geldende veiligheidseisen. De belangrijkste conclusie van het onderzoek is dat betreffende woning op diverse plekken niet voldoet aan de eisen van brandveiligheid. De woning dient te zijn uitgevoerd als een apart brandcompartiment met een Weerstand tegen Branddoorslag en Brandoverslag (WBDBO) van tenminste 20 minuten. Deze brandwerendheid wordt op de volgende plaatsen niet behaald: de roosters vanuit keuken, toilet en badkamers, naar de leidingschacht zijn niet brandwerend uitgevoerd. Dit houdt in dat er branduitbreiding kan plaatsvinden naar de bovengelegen woningen. In het onderzoeksverslag wordt getwijfeld aan de brandwerendheid van de voordeur. Volgens de deskundige is het wel duidelijk dat de deur nogal licht is voor een brandwerende deur. De sloten zijn in ieder geval niet brandwerend uitgevoerd. Gesteld wordt verder dat de standleidingen in de meterkast mogelijk onvoldoende brandwerend zijn uitgevoerd. Nader onderzoek moet dit uitwijzen. De SP-werkgroep heeft een enquête gehouden onder negen huurders van betreffende flats. Van de veertig woningen is ongeveer de helft huur- en de andere helft koopwoningen. Wij zijn bij meerdere huurders binnen geweest en hebben daar een vergelijkbare situatie aangetroffen als de onderzochte woning. Aannemelijk is derhalve dat ook andere huurwoningen niet voldoende brandveilig zijn. Of ook koopwoningen niet brandveilig zijn, valt niet uit te sluiten. Nader onderzoek is hier nodig.

Uit de enquête blijkt dat een meerderheid van vijf van de negen huurders die aan de enquête hebben meegedaan, ontevreden is over de staat van de woning en graag een renovatie wil. Klachten zijn onder andere: afbladderende verf, lekkages, scheuren, leidingen die zichtbaar zijn, vochtoverlast, schimmel, gehorigheid en het niet warm kunnen stoken in de winter. Alle negen huurders willen graag een intercomverbinding hebben.
De werkgroep heeft naar aanleiding van de uitkomst van beide onderzoeken brieven geschreven aan woningcorporatie ’thuis en de gemeente. Aan ’thuis wordt gevraagd wat de corporatie gaat doen om de huurwoningen brandveilig te maken en of men bereid is om met huurders te overleggen over de mogelijkheid van een renovatie. Tevens wordt gevraagd om de ongemakken van huurders te verhelpen. De gemeente wordt aangesproken op haar verantwoordelijkheid ten aanzien van de veiligheid van Bestse inwoners en daar ook de koopwoningen bij te betrekken.
De SP staat op het standpunt dat een renovatie kan zorgen voor zowel een verbetering van de brandveiligheid van de woningen als ook het woongenot van bewoners.

Voor meer informatie:
Gerard van Opstal, tel. 06-30387388, e-mail gerardvanopstal@onsbrabantnet.nl