Groot onderhoud huurwoningen W. de Zwijgerweg en Kon. Julianaweg, Best

De 26 huurwoningen in de flats aan de Willem de Zwijgerweg en Koningin Julianaweg worden door woningcorporatie ’thuis in 2017 opgeknapt. Die toezegging deed de vertegenwoordiger van ’thuis in een gesprek met twee leden van de SP-werkgroep Best. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een enquête van de werkgroep onder huurders en een bouwkundig onderzoek in een woning aan de W. de Zwijgerweg.

De 26 huurwoningen in de flats aan de Willem de Zwijgerweg en Koningin Julianaweg worden door woningcorporatie ’thuis in 2017 opgeknapt. Die toezegging deed de vertegenwoordiger van ’thuis in een gesprek met twee leden van de SP-werkgroep Best. Dit gesprek vond plaats naar aanleiding van een enquête van de werkgroep onder huurders en een bouwkundig onderzoek in een woning aan de W. de Zwijgerweg. Bij het gesprek was ook een vertegenwoordiger van de Vereniging van Eigenaars (VVE) aanwezig. Naast de huurwoningen zijn er ook nog 14 koopwoningen in de twee flats.

De huurwoningen krijgen volgend jaar een groot onderhoudsbeurt. Dat zal niet leiden tot huurverhoging, bij renovatie (geriefsverbetering) zou dat wel het geval zijn geweest. Met name keukens, toiletten en badkamers zullen opgeknapt worden en de voordeuren worden vervangen door brandwerende deuren. Ook zal ’thuis de individuele klachten, die een aantal huurders in de enquête gemeld hebben, verhelpen. Dit is goed nieuws voor de huurders. Het woongenot wordt hierdoor verhoogd. Met een groot onderhoudsbeurt kunnen de woningen weer vele jaren mee. De werkgroep is zeer te spreken over de manier waarop ’thuis dit aangepakt heeft. We gaan er daarbij van uit dat hiermee ook het probleem van de brandonveiligheid opgelost wordt.

Met betrekking tot de brandveiligheid moesten de vertegenwoordigers van ’thuis en VvE erkennen niet te weten of de huur- en koopwoningen voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit 2012. Hierover gaan ze contact opnemen met de gemeente. De SP-werkgroep heeft aan het college van B. en W. gevraagd om onderzoek te doen naar de brandveiligheid in zowel huur- als koopwoningen en, indien nodig, maatregelen te treffen. Tot op heden hebben we nog geen reactie ontvangen.

Bij onze enquête hebben we geconstateerd dat de intercom in de flats niet werkt. ’thuis heeft toegezegd dit te verhelpen, maar alleen als huurders zelf om reparatie vragen. Dit moeten zij doen door de servicelijn van ’thuis te bellen, telefoon 040-2499 999 of via de website www.mijn-thuis.nl. Bewoners van koopwoningen moeten hierover contact opnemen met de beheerder van de VvE.

Via een brief heeft de werkgroep alle bewoners geïnformeerd over de uitkomst van het gesprek met ’thuis en de VvE.

Namens de SP-werkgroep,

Gerard van Opstal