dinsdag 22 mei: Science cafe : van WORLD OF WARCRAFT tot SECOND LIFE

Studium Generale (TUe) en Centre for Technical Training (Philips Research) nodigen je uit voor een volgend Science café op dinsdag 22 mei over:

MMORPG : Fantasy wordt science
van WORLD OF WARCRAFT tot SECOND LIFE

Miljoenen mensen hebben een alter ego in de virtuele werelden van de MMORPG’s (Massive Multiplayer Online Role Playing Game).
De bekendste is World of Warcraft, met 8 miljoen deelnemers. Het meest in de belangstelling staat op dit moment Second Life (met 800.000 deelnemers).
» Read more

Nieuwe burgemeester

Toen ik las dat burgemeester Sakkers zijn pijp, beter gezegd zijn ambtsketen aan Maarten geeft, dacht ik meteen aan Rob van Gijzel. Niet omdat ik PvdA’er ben of hem persoonlijk ken (wijlen zijn vader Jan, een voortreffelijke journalist, heb ik wel gekend), maar ik herinner me dat Rob na een goede staat van dienst in de politiek, ooit kandidaat is geweest voor het burgemeesterschap van Eindhoven.
» Read more

6e FERIA LATINOAMÉRICA 2007

Het Latijnsamerikaans Centrum voor Oriëntatie overstelpt Nederland met populaire Latijnsamerikaanse festiviteiten.

Eindhoven, 8 mei 2007

Zondag 10 juni 2007 viert het Latijnsamerikaans Centrum voor Oriëntatie (C.L.O.) haar zesde
Feria Latinoamérica in de tennishal van het sportcomplex Eindhoven Noord (Vijfkamplaan 12,
5624 EB Eindhoven.)

De Feria Latinoamérica is een jaarlijks terugkerend feest, uniek in Nederland, waarin meer dan 200 vrijwilligers, met familie en vrienden, Latino’s, Nederlanders en andere nationaliteiten, hun gevarieerdheid en rijkdom aan Nederland laten zien door middel van een uniek feest vol kleur, muziek, dans en gastronomische lekkernijen.
» Read more

B&W eindelijk overstag: aangifte brandweercommandant.

Zoals U deze week heeft kunnen lezen heeft B&W van Veldhoven eindelijk aangifte gedaan van verduistering door de brandweercommandant. Zes maanden te laat, dat wel! De brandweercommandant was in september nog door het huidige college met eervol ontslag gestuurd ofschoon de nu ten laste gelegde feiten het college bekend waren. Furieus protest van CDA en GBV tegen deze ‘regeling’, die als onrecht werd ervaren, mochten zes maanden geleden niet baten. De huidige VSA/PvdA/VVD-coalitie schaarde zich toen eensgezind achter de ‘regeling’. Ook nu is de aangifte niet spontaan, maar op uitdrukkelijk verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).
» Read more

1 2