B&W eindelijk overstag: aangifte brandweercommandant.

Zoals U deze week heeft kunnen lezen heeft B&W van Veldhoven eindelijk aangifte gedaan van verduistering door de brandweercommandant. Zes maanden te laat, dat wel! De brandweercommandant was in september nog door het huidige college met eervol ontslag gestuurd ofschoon de nu ten laste gelegde feiten het college bekend waren. Furieus protest van CDA en GBV tegen deze ‘regeling’, die als onrecht werd ervaren, mochten zes maanden geleden niet baten. De huidige VSA/PvdA/VVD-coalitie schaarde zich toen eensgezind achter de ‘regeling’. Ook nu is de aangifte niet spontaan, maar op uitdrukkelijk verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Zoals U deze week heeft kunnen lezen heeft B&W van Veldhoven eindelijk aangifte gedaan van verduistering door de brandweercommandant. Zes maanden te laat, dat wel! De brandweercommandant was in september nog door het huidige college met eervol ontslag gestuurd ofschoon de nu ten laste gelegde feiten het college bekend waren. Furieus protest van CDA en GBV tegen deze ‘regeling’, die als onrecht werd ervaren, mochten zes maanden geleden niet baten. De huidige VSA/PvdA/VVD-coalitie schaarde zich toen eensgezind achter de ‘regeling’. Ook nu is de aangifte niet spontaan, maar op uitdrukkelijk verzoek van het Openbaar Ministerie (OM).

Helaas dus nog steeds geen spoor van erkenning bij het college van B&W dat de eerder overeengekomen regeling met het eervolle ontslag van de frauderende brandweercommandant de indruk wekt dat er met twee maten gemeten wordt. Dat hooggeplaatsten anders worden behandeld dan gewone burgers.

Het geeft vertrouwen dat in ieder geval het OM andere normen hanteert en een aanklacht heeft geformuleerd. Wij blijven deze zaak met aandacht volgen en hopen dat uiteindelijk ook de vraag zal worden beantwoord hoe deze fraude ongezien en ongemeld zo langdurig door heeft kunnen gaan. De CDA-fractie was en is van mening dat fraude van hoog tot laag moet worden vervolgd en nooit kan worden afgedekt met een ‘regeling’.

Wij hebben het er van begin af aan moeite mee gehad dat in dit geval vraagtekens konden worden gezet bij de rechtvaardigheid van de door het college van B&W getroffen regeling. Dit was voor de CDA-fractie een kwestie van recht en onrecht, die uitstak boven de normale, toch wat gewonere gemeentelijke zaken als onderhoud, bestemmingsplannen en vergunningen. Het heeft ons altijd dwarsgezeten dat er in een belangrijke “morele” zaak als deze een zo grote en halsstarrig verschil in beoordeling kon bestaan tussen de VSA/PvdA/VVD-coalitie en de CDA/GBV-oppositie. Een belangrijk stuk van de verslechtering van de verhoudingen in de raad is mijns inziens hierop terug te voeren.

Wellicht geeft het nieuwe strafrechtelijke onderzoek te zijner tijd aanleiding om op de beoordeling van deze zaak terug te komen.

Wim de Jonge
Voorzitter CDA-fraktie Veldhoven

Een reactie

 • Anoniem

  Hoge bomen
  Het stuitende is naar mijn mening dat dit soort zaken bijna als vanzelfsprekend gezien worden. Ik, als eenvoudig burger, ga er vanuit dat hooggeplaatsten bij ontslag/vertrek een gouden handdruk meekrijgen. Al dan niet openlijk. In dit geval mag ik aannemen dat na een eventuele veroordeling van de voormalige opperspuitgast er het een en ander gewijzigd gaat worden m.b.t. de regeling, al vrees ik dat er daarvoor weer een rechter nodig is en dat het financiele totaalplaatje wel weer tot een schikking zal leiden. Maar wellicht zie ik het allemaal te zwart in.
  In 2001 is de wachtgeldregeling voor ambtenaren komen te vervallen, een goede stap in de juiste richting, al heb ik begrepen dat er nogal wat aanvullingen op hun WW-uitkering bestaan voor ambtenaren, zowel qua geld als qua tijdsduur.
  Overigens geldt naar mijn weten de wachtgeldregeling nog wel voor politici.
  Hoge bomen vangen behalve veel wind blijkbaar ook veel geld.