Winkelcentrum Boulevard Zuid

Gisteravond, dinsdag 14 september, heeft de raadscommissie ruimte en vastgoed van de gemeente Eindhoven zich uitgesproken om de winkelstrip Boulevard Zuid (Stratum) te gaan verbouwen tot een wijkwinkelcentrum. Daarvoor moet een flink deel van de wijk waar het dient te gebeuren gesloopt worden. Er zijn vele argumenten voor en tegen de revue gepasseerd, maar het is niet mijn bedoeling die hier te herhalen. Ik heb een ergernis over de gang van zaken van iets andere aard.

Gisteravond, dinsdag 14 september, heeft de raadscommissie ruimte en vastgoed van de gemeente Eindhoven zich uitgesproken om de winkelstrip Boulevard Zuid (Stratum) te gaan verbouwen tot een wijkwinkelcentrum. Daarvoor moet een flink deel van de wijk waar het dient te gebeuren gesloopt worden. Er zijn vele argumenten voor en tegen de revue gepasseerd, maar het is niet mijn bedoeling die hier te herhalen. Ik heb een ergernis over de gang van zaken van iets andere aard.

De huidige winkelstrip ligt aan de Heezerweg, in de hoek tegen de Korianderstraat. Het is onmogelijk op die plaats uit te breiden zonder te slopen, omdat er nu eenmaal een woonwijk achter ligt. Het betreft “De Nieuwe Erven” een woonwijk uit 1956, die recent gerenoveerd is. Het is dus zeker niet zo dat de woningen toch al op de nominatie stonden om gesloopt te worden.

Net aan de andere kant van de Korianderstraat lag de oude Kruidenbuurt, waarvan intussen al 2 bouwblokken van de 4 gesloopt en opnieuw bebouwd zijn. Het derde blok ligt er nu al een tijdje als een soort zandwoestijn bij, want het is al gesloopt maar nog niet herbebouwd. Het 4e blok laten ze langer staan dan volgens de planning de bedoeling was. Reden: gezien de huidige huizenmarkt is het risico voor stichting Trudo te groot om te gaan bouwen. Ze zijn bang dat ze het niet verkocht krijgen.

En ziedaar mijn ergernis. Aan de ene kant van de Korianderstraat een woningbestand van goede kwaliteit en bewoond, aan de andere kant een renovatiebuurt die niet opgevuld kan worden. Wat is er logischer dan het nieuwe winkelcentrum op de leeggevallen plek van de Kruidenbuurt te bouwen? Volgens mij hebben alle partijen daar winst bij:
* Woonbedrijf hoeft geen goede huizen te slopen, dus geen kapitaalverlies;
* De bewoners aldaar hoeven hun huizen niet uit (onrust, kosten)
* Trudo heeft een zinvolle invulling voor het gesloopte gebied.

Maar men blijft halsstarrig vasthouden aan het oorspronkelijke plan, waarvoor de basis al in 1998 is gelegd. De trein is al op gang, zegt men dan, en die moeten we niet stoppen. Nu ben ik het ermee eens dat er iets moet veranderen om Boulevard Zuid levensvatbaar te houden…. maar is, gegeven de zeer veranderde situatie sinds 1998, dit project niet aan een herijking toe?

Natuurlijk, in het huidige overleg zitten allerlei partijen die al heel lang met elkaar onderweg zijn, en Trudo zit daar niet tussen. Dan rijst bij mij de vraag: moeten we dan de trein niet alleen maar stoppen, maar zitten we misschien niet zelfs in de verkeerde trein?

Eerlijk gezegd ben ik bang dat ik het antwoord wel weet: achter de plannen zitten grote commerciële belangen van winkeliers en de vastgoedonderneming die gaat investeren (ASR). Geld regeert hier over gezond verstand.

De gemeente Eindhoven intussen doet niets. Integendeel, zij heeft zich uitgesproken voor verruiming van de kaders en wijziging van de bestemmingsplannen. Tegelijkertijd heeft zij haar mond vol over integrale stadsontwikkeling (in dit verband: de As van Stratum). Wel, als er érgens versnipperd wordt gepland en gebouwd dan is het wel hier en nu in Stratum!

Tot zover mijn pleidooi. Ik wil afsluiten met een oproep aan de gemeente Eindhoven: doe wat je met de mond belijdt! Zorg voor een échte integrale stadsontwikkeling in Stratum. Zorg voor een stad waar het prettig wonen is, en niet aan de ene kant woningen nodeloos gesloopt worden, en aan de andere kant een bouwterrein braak blijft liggen.

Je burgers zullen je er dankbaar voor zijn.

12 reacties

 • Anoniem

  Winkelcentrum Boulevard Zuid
  Op een aantal punten verdient de bijdrage van Polleke nader commentaar.

  Alle argumenten welke nu worden aangehaald hebben allen een ding gemeen. Niets doen en aan de verloedering van de wijk en winkels geen halt toe roepen en hopen dat het vanzelf goed komt. Helaas komt er in onze stad vanzelf niets goed. Ook andere kort naoorlogse winkelstrips en woningen ondergaan momenteel allemaal hetzelfde lot.

  Juist daarom werken bewoners, winkeliers, beleggers en Woonbedrijf sedert meer dan 7 jaar samen om een gezamenlijke oplossing te bedenken voor deze problematiek. Het is een initiatief van onderop waarbij Woonbedrijf en eigenaren door bewoners en winkeliers zijn gevraagd destijds deel te nemen aan dit proces. Het is deze gezamenlijkheid wat altijd de basis is geweest van de samenwerking.

  Deze partijen hebben in 2005 ASR Vastgoed uitgekozen hen helpen met dit vraagstuk.

  De stelling dat de woningen allen goed zijn is om te beginnen onjuist. De 22 duplex woningen zijn volledig afgeschreven en aan het einde van hun economische levensduur. Gelukkig geeft schrijver al aan te speculeren als hij suggereert dat grote commerciele belangen een rol spelen. Hij is duidelijk onjuist geinformeerd. De woningbouwcorporatie heeft geen winstoogmerk en de de samenwerkende partijen zijn georganiseerd in een Stichting welke geen winstoogmerk heeft. Dat wil niet zeggen dat individuele partijen geen belangen hebben zeker wel, echter deze zijn allen individueel ondergeschikt gemaakt aan het belang van de Stichting en daarmee van het doel van de Stichting.

  Ook de gemeente Eindhoven heeft in Stratum goede stappen gezet om in een breder perspectief naar Stratum te kijken. Bij het stadsdeelteam is deze werkwijze al langer aan de orde. Hierin schiet de schrijver dus door in zijn kritiek. Ook als je kijkt naar onder andere de stedebouwkundige kaders van o.a. de Vrije School de Regenboog / Mimosaplein dan lees je daarin de verwijzingen naar de ontwikkeling van de Boulevard Zuid, de As van Stratum en de Tivolikerk. Hoezo ontbreekt een breder beeld ? Laten we ook eens onze zegeningen tellen.

  Het ingrijpen in tal van bestaande woon-winkelwijken is een problematiek welke de komende jaren herhaaldelijk op het bordje van het college terecht zal komen. Het verwijzen naar andere gebieden biedt geen solaas. Juist bij de Boulevard Zuid hebben partijen met elkaar gezocht naar een gemeenschappelijk aanpak welke leidt tot een uitstekend perspectief voor bewoners, winkeliers en Stratum buiten de ring.

  Hiermee is een blauwdruk ontstaan om soortgelijke problematiek elders in de stad voortvarend aan te pakken.

  • polleke

   Er moet iets gebeuren, maar wel het goede!
   Ik ben niet voor niets doen, ik meen dat ik dat duidelijk genoeg had gezegd in mijn verhaal. Dus er moet iets gebeuren om de verloedering een halt toe te roepen, maar laten we dat dan wel op de goede plek doen.

   Een woningbouwvereniging heeft geen commerciele belangen, dat is juist. Maar de vastgoedontwikkelaar wel, en de gretigheid waarmee deze het plan verdedigde op de zitting sprak boekdelen.
   Dat het plan van onderaf is gekomen is slechts ten dele juist. Inderdaad zat daar wel een bewonersvertegenwoordiging bij, maar geen van de vertegenwoordigers is/was woonachtig in het plangebied. Ergo: de DIRECT betrokkenen waren er niet bij!

   Ik zie ook met vreugde de goede dingen die er wel gebeuren rondom de as van Stratum…. maar dan blijft mijn vraag, en R. Stam geeft daar geen antwoord op: Waarom in dit gebied, en niet in het braakliggende terrein van de Kruidenbuurt, welke door Trudo niet opgevuld kan worden met woningen?

   Het argument dat de Nieuwe Erven het enige centrale plangebied is voor Stratum waar het winkelcentrum kan liggen vind ik echt een non-argument. Bouw het aan de zuidzijde van de Korianderstraat, en het ligt nog steeds midden in Stratum. (we hebben het over zo’n 50-100 meter verschil!)

   Eigenlijk is dit mijn centrale -en enige- vraag.
   Dus mijn oproep aan de Gemeente Eindhoven staat nog recht overeind.

   • Anoniem

    De Stichting doet het goede
    Beste Polleke,

    Opnieuw is de wens de vader van de gedachte. Ik blijf bij de feiten.

    In tegenstelling tot wat je beweert zijn de bewoners wel degelijk de aanjagers geweest van het initiatief samen met winkeliers. Ik adviseer je de verslagen eens te lezen van de vergaderingen van de toenmalige stadsdeelcommissie Stratum. de direct betrokkenen waren er dus WEL bij en zagen de noodzaak ! Bovendien was de toenmalihe voorzitter van de Stichting Wijkbelangen nieuwe erven lid van de kwaliteitskring Boulevard Zuid !! Feiten graag !!

    Een aantal andere bewoners denken hier nu anders over. Toch zijn er velen in de wijk die de ontwikkeling wel steunen.De Stichting heeft zeven jaar ervaring met de afweging van al deze belangen. Niet voor niets heeft zij geprobeerd eerst een oplossing te bereiken in een kleiner plangebied.

    Ook een feit is, dat de gemeente in de detailhandelsnota heeft aangegeven om Bouelvard Zuid te laten doorgroeien naar een wijkwinkelcentrum. Stratum heeft als enig stadsdeel geen wijkwinkelvoorziening. Hier is een enorm onderzoek aan voorafgegaan door de gemeente.

    Het volharden in de wensgedachte om een winkelcentrum in de kruidenbuurt te plaatsen is ingegeven door de huidige situatie, te weten een vertraagde uitvoering van de bouw. Niets braakliggend. Even bellen met Trudo en men kan haarfijn uitleggen wat er gaat gebeuren. Er zijn woningen voorzien want ook daar zijn jarenlang afspraken gemaakt tussen partijen. Het is een gelegenheidsargument echter elk realisme ontbreekt.

    ASR is een commerciele vastgoed ontwikkelaar. Zij zijn uitgekozen door de Stichting waar in de prijsvraag zelf die hier aan vooraf ging ook de gemeente een rol heeft gehad. ASR (de heer T. Liebe) staat achter het plan en dat heeft hij duidelijk gemaakt. En dat is alleen maar toe te juichen.

 • guus

  steun
  Misschien zijn niet alle argumenten juist in het stuk van Polleke, maar gezien de historie van Eindhoven, in het kader van afbreken is beter dan renoveren, steun ik hem toch volledig. Er is al zoveel moois verdwenen in Eindhoven en daarmee ook heel veel karakter. Zo nu en dan laat men een gevel of muur staan of zoals nu een toren. Ik heb mijn twijfels of er echt wel op alle gebieden gekeken is of renoveren en vernieuwend beheren, echt geen optie is. De enorme leegstand die al jarenlang de gehele Heezerweg beheerst, komt echt niet alleen door de ouderdom, maar eerder door absurde huurprijzen en verkeerd beleid.
  Dat de woningstichting geen winst maakt betwijfel ik eveneens. Het gehele sociale woningbeleid heeft jarenlang winst opgebracht en zal dat in de toekomst blijven doen. 35 jaar geleden betaalde ik 60 gulden huur, nu is er nergens meer iets onder de 400 euro te huur.
  Tel uit je winst en de salarissen en bonussen van de vele sociale woonstichtingen, die door het volk al eigenlijk betaald zijn. Een alternatief is het verhuren van de winkels tegen betaalbare prijzen voor kleinschalige beroepen, kunstenaars en designers en voor stichtingen die wat voor de bevolking willen doen. Eveneens geldt dit voor de woningen die er zijn, want Strijp S en de Witte Dame zijn onbetaalbaar voor de starters. Eindhoven investeer in je bevolking.

  • Anoniem

   Boulevard Zuid
   De Stichting BZ onderscheid zich van Guus door nu juist wel al haar keuzes te onderbouwen en zich hiervoor publiekelijk te verantwoorden.

   De Stichting had ook twijfels echter deze zijn door een overdaad aan onderzoek weggenomen. Ook zeer kritische bewoners van het bewonersplatform Stratum hebben zich wel laten overtuigen van de gedegenheid van de argumenten. Je kunt dan wel in weerwil van de feiten volharden in je eigen standpunt maar leidt slechts tot niets doen. Of je neemt kennis van deze feiten en probeert de verloedering tegen te gaan. Ook Guus reikt geen alternatief aan en kiest dus voor verdergaande achteruitgang van het hele gebied.

   De winkelstructuur voldoet simpelweg niet meer. Leegstand verklaren door hoge huurprijzen is nergens op gebasseerd. Laten we dicht bij blijven; de moreelselaan, eens een druk bezocht buurtcentrum is niet ten onder gegaan agv hoge huurprijzen. Met een algemene verwijzing naar slecht beleid kan niemand wat. Juist het plan van de Stichting vormt een uitstekend alternatief.

   Ik concludeer dat Polleke en Guus geen inhoudelijk valide argumenten hebben tegen de plannen. Die lees je ook niet terug in de verslagen van de ronde tafel gesprekken (www.boulevardzuid.nl). Inhoudelijk zijn er nauwelijks argumenten tegen de plannen. De zorgen omtrent leefbaarheid en verkeer deel ik, echter deze dienen te worden opgelost in de uitwerking van een plan maar vormen geen inhoudelijk tegenargument om dan maar dit woon-winkelgebied aan z’n lot over te laten.

   • rienvalk

    Argumenten?
    Als oud-bewoner ben ik het gevoelsmatig met Polleke eens. Natuurlijk moet deze discussie op argumenten worden gevoerd maar als ik naar de opgegeven website surf (www.boulevardzuid.nl) om daar de verslagen door te kijken kom ik helaas in Rotterdam uit, dat lijk me niet de bedoeling? Wat zijn overigens de argumenten waarom de winkelstructuur simpelweg niet meer voldoet?

    Waar ik ook nieuwsgierig naar ben is het soort winkels waaraan de omwonende behalve de nu aanwezige bakker, slager, groenteboer, dameskapper, kantoorboekhandel, apotheek, chinees, turksewinkel, drogist, Spar en een AH op +/- 1500 meter nog meer behoefte hebben? Een growshop die er al eens zat zal daar niet bij horen.

    Zijn er eigenlijk nog buurtcentra als bij de moreelselaan nodig? Wat wil je als bewoner dicht in de buurt hebben en waarvoor wil je wat verder rijden of fietsen?

    • Anoniem

     http://www.stichtingboulevardzuid.nl
     Rienvalk, het juiste webadres is http://www.stichtingboulevardzuid.nl

     Winkelstructuur voldoet o.a. niet omdat:

     – Er ontbreken ten minste 2 grote landelijk trekkers.
     – Stratum heeft de laagste bemetering in winkelvloeroppervlak
     – Uit detailhandelsnota blijkt dat veel mensen boodschappen doen in
     Geldrop en omliggende gemeenten.Koopkracht lekt weg.
     – De te lange loop vanaf stomerij tot turkse groenteboer
     – Voor nieuwe winkels is geen ruimte
     – Dan kun je de Stratumse ondernemer niet inbedden
     – naoorlogse bouwhoogte is te klein
     – parkeren is onvoldoende

     Ik heb een zoontje met een bril. Een opticien bijvoorbeeld hebben we niet in dichtbij in Stratum. Moet je al naar het centrum. Ook geen Blokker/marskramer etc.

     Juist om belwinkels, growshops etc tegen te gaan, zal je moeten investeren.

     Ook de goeie ondernemers hebben het zwaar. Zij hebben landelijke trekkers nodig met een aantal ondersteunende winkels. Dan behoudt de buurt en de wijk ook de kleine speciaalzaken die inmiddels overal in nederland zijn verdwenen. En de woningbouwcorparatie ziet nu mede daarin de mogelijkheid om de oudere hulpbehoevende huurder ook in de eigen wijk een passende woning te kunnen aanbieden met een goede winkelvoorziening dichtbij.

     • rienvalk

      @ rstam argumenten, winkelwensen, duidelijkheid.
      [img]http://www.dse.nl/~nieuws/pics/rstm.jpg[/img]Misschien is het zinvol voor de zuiverheid van deze discussie om even toe te lichten of de R.Stam die we terug vinden in een van de documenten op http://www.stichtingboulevardzuid.nl de zelfde is en wat zijn betrokkenheid bij deze plannen is? Fotograaf, investeerder, pandeneigenaar of wijkbewoner?

      Winkelstructuur
      Toen ik nog in de wijk woonde had ik geen behoefte aan grote landelijk trekkers. Wie van de wijkbewoners heeft dat wel?
      Wat langer lopen van stomerij tot turkse groenteboer lijkt me in deze tijd van te weinig beweging alleen maar gezond.
      Bij mijn weten is er nog steeds leegstand daar kunnen nieuwe winkels zich toch vestigen?
      Wat het boodschappen elders doen betreft, soms maak ik een extra ritje naar slagerij van Berne vanwege zijn kwaliteit en assortiment, waarbij ik meestal wel een parkeerplekje kan vinden. Dat zal omgekeerd vanuit stratum naar bijvoorbeeld Geldrop ook wel het geval zijn

      Als ik een bril nodig heb ga ik naar “de stad” omdat ik daar meer keus heb qua prijs/kwaliteit. Als ik een opticien was zou ik me zeker niet in een buurtwinkelcentrum vestigen.

      Winkels in de buurt voor de dagelijkse boodschappen zijn en blijven de moeite waard daar mag best wat aan gedaan worden qua vernieuwing maar of je dat met grote landelijke trekkers moet doen en een “wedstrijdje” wie heeft het grootste vloeroppervlak vraag ik me af. 🙂

      Helaas hebben de kleinere speciaal zaken als bijvoorbeeld Wels met zijn gereedschappen en huishoudelijke artikelen het moeten afleggen tegen de grote jongens als de praxis, gamma en blokker. Voor mij blijft het onduidelijk of je dat met zo’n grote en ingrijpende vernieuwing kunt tegenhouden waarbij het nog maar de vraag is of je voldoende nieuwe winkels kunt aantrekken die ook overlevings kansen hebben. Ik zou daar geen goede huizen in de kamperfoelielaan voor willen opofferen.

     • Anoniem

      eigen naam
      Ik post daarom onder eigen naam, open, transparant. Onze argumenten zijn verdedigbaar en ik stel opnieuw vast dat er geen inhoudelijk tegen argumenten zijn anders dan zijnde het eigen belang. Dat mag echter een stad en wijk heeft meer belangen welke een stadsbestuur in het oog dient te houden.

      Die kleine boekhandel, slager etc. kunnen zich niet op langere termijn niet handhaven. Dat is de les welke je onder andere van de moreelselaan kunt leren. Wie dat niet wil zien, moet dan ook gewoon zeggen dat ze geen winkels meer willen hebben. De roep van “we moeten wel wat doen aan de winkelstrip” is zonder een goed lange termijn winkelperspectief slechts een roepende in een heel vrijblijvende woestijn. De Stichting heeft bijna 2 jaar lang een dergelijk optie op tafel gehad. Deze is niet haalbaar gebleken. de redenen hiervoor zijn uitgebreid beschikbaar en ook op de site weergegeven.

   • polleke

    Feiten
    Beste R Stam,

    Dit is nu de tweede keer dat je beweert dat ik heb geschreven dat ik het winkelcentrum maar aan z’n lot wil over laten. Als je zelf zo gebrand bent op feiten, zou je dan ook mijn stukken beter willen lezen en als feit aannemen dat ik dat niet gezegd heb? Ook ik zie het belang van vernieuwing!

    Verder heb ik helaas niet de beschikking over allerlei stukken; ik moet het doen met wat ik hoor op de bijeenkomsten. Maar ik zal de aangegeven site van de stichting zeker gaan bezoeken.

    Helaas zonder bronvermelding, maar van wat ik heb gehoord:

    feit: er is op de bijeenkomsten door de bewoners gezegd dat ze er niet bij betrokken waren

    feit: stichting Trudo heeft van begin af aan niet geparticipeerd in het plan. Vraag: waarom niet? Dat zou ik dus wel eens willen weten!

    feit: het overleg is al lang gaande en er liggen heel veel onderzoeken op tafel. Helemaal mee eens.

    Toch zitten we in een veranderende maatschappij en in een veranderende economie. Ik zou dat geen gelegenheidsargument willen noemen. Je moet je aanpassen aan de omstandigheden als die dat vereisen of als er zich unieke kansen voordoen. Als een bedrijf voor meer dan een decennium aan z’n oude strategie vasthoudt, komt het in de problemen…

    Mijn tijd is helaas op, misschien volgende keer een uitgebreidere reactie 🙂

    • Anoniem

     we zeggen hetzelfde echter we trekken een andere conclusie
     Dag Polleke,

     Wat ik bedoel te zeggen (sorry als ik je onjuist interpreteer) is dat wat jij voorstelt, ook gedurende 2 jaar tot op de bodem is onderzocht. Die optie is niet haalbaar gebleken. Het is deze optie, welke in mei en juni 2010 opnieuw uit en te na is bekeken door het bewonersplatform Stratum. Zij hebben net als de Stichting ook geconcludeerd dat het niet kan. Wat ik dus zeg is dat je dan wel kunt blijven roepen dat er “iets” aan die Boulevard moet gebeuren echter dat betekent of dat je het niet eens bent met de onderbouwing door de Stichting of je steunt de plannen.

     De bewoners zijn middels zes informatie avonden (27-01-2006, eerste week februari 2006, 18 december 2007, 7 oktober 2008, 21 oktober 2008 en 22 juli 2009 geinformeerd. Ook zijn er door Woonbedrijf in september 2009 bij een aantal bewoners huisbezoeken afgelegd. Tevens zijn 2 informatie brieven gestuurd alsmede een wijkkrant uitgegeven.

     Trudo was bij aanvang onderdeel van de kwaliteitskring en participeerde in de korte termijn commissie. Trudo heeft later de keuze gemaakt niet deel te nemen aan de Lange termijn commissie. Met de kruidenbuurt en de Tivolikerk had men het al druk genoeg. De corporatie heeft wel periodiek een overleg met Woonbedrijf waarin de Boulevard Zuid ter sprake komt.

     • Anoniem

      ik blijf erbij
      Ik ben zelf een bewoner van de nieuwe erven en ik kan vertellen uit eigenhand dat de huidige bewoners NIET bij de plannen betrokken zijn en zelfs de zaak proberen te stoppen of te verkleinen.
      Dat de heer Stam aangeeft dat bewoners blij zijn met de ontwikkelingen is voor mijn nieuw. Misschien bewoners aan de Heezerweg (behoort ook bij de nieuwe erven) dat zou ik me kunnen indenken maar weinig tot geen bewoners van de huurhuizen.
      De heer Stam geeft ook aan dat de stichting een open stuctuur heeft ook hier heb ik een andere mening over. Bewoners moeten alles uit derde hand horen en steeds als de stichting een medeling doet is het weer anders. Als je dan vraagt om duidenlijke uitleg krijg je die niet maar een andere partij die geen belang heeft bij de zaak wel en moeten dan ook nog eens toezeggen een geheimhouding.
      Als de stichting zo’n open structuur heeft waarom al dat geheimzinnige.
      Zelfs Woonbedrijf doet hier goed aan mee maar ja die zijn dan ook de voorzitter van het hele spul.
      Ik loop nu over de boulevard en zie de winkels steeds verder achteruit gaan om dat de eigenaar er geen dubbeltje meer insteekt. zelfs een overkapping moet met een houtje omhoog gehouden worden om dat het anders te duur wordt? Ik houd mijn hard vast als dit nog lang door gaat? Wat als het toch eens niet door kan gaan??? wat dan ??? Ik blijf toch hopen dat ik klan blijven wonen waar ik nu woon.
      Ik lees hier van alles en het gaat met feiten over en weer.
      Het enigste wat ik NU vraag is : Wees nu eens eerlijk en duidenlijk naar de getroffen bewoners En dan niet alleen naar de bewoners die moeten verhuizen maar ook de blijvers.
      En zeg nu eens niet dat de bewoners mee denken met het proces want zoals de heer Stam vermeld Was de voorsitter van de Stichting Wijkbelangen de Nieuw Erven niet lid van Bewoners platform stratum maar betrof dit een Aftredende Vice Voorzitter die de wijk niet goed of compleet heeft geinformeerd.
      Bij het maken van de nieuwe plannen mochten wijkbewoners niet eens mee denken. De toegang tot informatie is destijds door de Voorzitter van de Stichting Boulevardzuid ontzecht.
      Ik en een kleine 95% van de bewoners in de huurhuizen willen GEEN wijkwinkelcentrum bij onze voordeur.
      Maar ja mensen die er niet mee geconfronteerd worden maken de dienst uit.