Inschrijven voor amateurkunstweken in september, Best 2012

Van 24 september tot 29 oktober van dit jaar zal in de plaatselijke Bibliotheek en De Wig weer de jaarlijkse amateurkunstweken worden gehouden dat wordt georganiseerd door de Stichting Cultuurpassie Best, afdeling Kunst.

Van 24 september tot 29 oktober van dit jaar zal in de plaatselijke Bibliotheek en De Wig weer de jaarlijkse amateurkunstweken worden gehouden dat wordt georganiseerd door de Stichting Cultuurpassie Best, afdeling Kunst. Deze weken zijn bedoeld voor de creatieve amateur wonend in, of die een relatie heeft met Best en die zijn kunsten wil tonen aan het publiek. Het kan beeldende kunst zijn, maar ook het maken van muziek, poëzie of enige andere vorm van creatieve uiting behoort tot de mogelijkheden. Voor de beeldende kunst is daarbij gekozen voor het thema “Landschap”.

Spreekt het bovenstaande je aan, meld je dan aan op onderstaand adres. Omschrijf daarbij duidelijk van wat je wilt gaan doen. Wanneer je aan de expositie wilt deelnemen, voorzie je schrijven dan tevens van duidelijke foto’s (3 maximaal) van je werk. Zorg ervoor dat de achterzijde van de foto’s zijn voorzien van je persoonlijke gegevens.

Wij hebben dus voor inschrijving nodig van U:
Maximaal 3 foto’s van in te zenden werken met titel en korte beschrijving.
Uw naam, adres, postcode en woonplaats.
Uw telefoonnummer en E-mailadres.

Je kunt bovenstaande gegevens versturen naar:

Stichting Cultuurpassie
p/a Marga van Norde
Jan van Riebeeckstraat 2
5684 EJ Best
0499-313231
o.v.v. Amateurkunstweken
E-mail: draakbv@onsmail.nl