Fuutlaan racebaan?

Vandaag te lezen in het ED: De gemeente wil enkele wegen aanwijzen als nieuwe toegangswegen tot het centrum, om de huidige oude structuren te ontlasten. Een van de inzichten is dat 40% van het verkeer in de stad doorgaand verkeer is, dat geweerd moet worden. De nieuwe wegenstructuur is niet slechts bedoeld om meer autoverkeer aan te trekken, maar ook om doorgaand verkeer te weren middels een ander circulatieplan.

Vandaag te lezen in het ED: De gemeente wil enkele wegen aanwijzen als nieuwe toegangswegen tot het centrum, om de huidige oude structuren te ontlasten. Een van de inzichten is dat 40% van het verkeer in de stad doorgaand verkeer is, dat geweerd moet worden. De nieuwe wegenstructuur is niet slechts bedoeld om meer autoverkeer aan te trekken, maar ook om doorgaand verkeer te weren middels een ander circulatieplan. Tot zover kan ik het volgen en er min of meer achter staan.

Waar ik het niet meer kan volgen is dat de Fuutlaan een van de nieuwe radialen moet worden. De Fuutlaan is tot nog toe een relatief rustige weg met aan de ene kant een zeer fraaie vooroorlogse villawijk, en aan de andere kant op grote stukken veel groen, waaronder enkele grote bomen. Gezien de beschikbare breedte zal de nieuwe verkeersader zo ongeveer van de gevels aan de ene zijde tot de bomen aan de andere zijde gelegd moeten worden – zo die niet al opgeofferd worden aan de verkeersmoloch.
Als deze ingreep bedoeld is om de omgevingskwaliteit van de Geldropseweg te vergroten, is dat mijns inziens slechts het verplaatsen van het probleem. Immers, de kwaliteit van de Fuutlaan holt achteruit. Een dergelijke grote verkeersader past gewoonweg niet in deze omgeving.

Daarnaast voorspel ik u nu al dat het op de Kalverstraat heel erg druk gaat worden. Dit is het doorgaande weggedeelte buiten de rondweg. Het valt weliswaar buiten het plan, maar aan de andere kant sluit het aan op de Tongelresestraat die ook veel verkeer verwerkt. Dat gaat straks allemaal via de Kalverstraat en de Fuutlaan de stad in.

Het curieuze is evenwel dat ook de Kanaaldijk Zuid is aangewezen als nieuwe radiaal. Dit is een goede keuze, want hier is meer wegbreedte beschikbaar, en ligt de weg niet tegen een cultuurhistorisch interessante wijk aan geplakt. Curieus, omdat de Kanaaldijk en de Fuutlaan betrekkelijk dicht bij elkaar liggen – volstaat het dan niet om alleen de Kanaaldijk in te richten als nieuwe radiaal? Deze sluit tenminste ook aan de zijde van de ring niet aan op kwetsbare woonwijken.

Ik ken de cijfers niet, maar als er zoveel asfalt nodig is om het verkeer in het centrum te verwerken, betekent dat mijns inziens dat het centrum gewoon te vol is – met auto’s wel te verstaan. Een alternatief zou wellicht kunnen zijn om het circulatieplan in de binnenstad dusdanig te wijzigen dat het lastiger wordt voor doorgaand verkeer om deze route te kiezen – en daarmee minder aantrekkelijk

Tegelijk moet er uiteraard een alternatief geboden worden, bijvoorbeeld de doorstroming op de rondweg verbeteren door meer ongelijkvloerse kruisingen en meer rijstroken of intelligente rijstroken. Ook een beter OV kan enkele procenten lucht geven, mits gecombineerd met meerdere grote transferia aan de randen van de stad.

Hoe dan ook, even terug naar mijn punt: een brede verkeersader past stedebouwkundig en cultuurhistorisch niet in de Fuutlaan.

Ik hoop dat men zich nog bedenkt.

(voor de duidelijkheid: ik woon er zelf niet, ik ben geen direct betrokkene)

2 reacties

 • polleke

  Prof. Dr. Dorgelolaan
  En dan zou ik haast nog vergeten dat pal aan de andere kant van het spoor de prof. dr. Dorgelolaan ligt. Als ik wel eens kom blijkt deze weg steeds nog ruim capaciteit te hebben – ook in de spits. Het lijkt me nuttig om eens te onderzoeken hoe deze weg beter benut kan worden in het totale wegenplan.

  • gouddelver

   Dit is een beter alternatief
   Ik ben het hier mee eens: de Fuutlaan gaat door een woonwijk, de Prof. Dorgelolaan door een kantoorgebied.