Amateurkunst tentoonstelling 2010 Best

De jaarlijkse tentoonstelling voor amateur-kunstenaars georganiseerd door stichting Cultuurpassie komt er weer aan! Het thema van de expositie is “de 4 elementen” water, aarde, lucht en vuur.


De jaarlijkse tentoonstelling voor amateur-kunstenaars georganiseerd door stichting Cultuurpassie komt er weer aan! Het thema van de expositie is “de 4 elementen” water, aarde, lucht en vuur.

Alle vrijetijdskunstenaars die in Best wonen of een relatie met de gemeente Best hebben,
zijn van harte uitgenodigd om hun creatieve inspanningen aan het publiek te tonen.
Stuur een schets en/of wat foto’s van uw werkstukken met een beschrijving van het werk op te sturen. Vermeld hierbij ook de afmetingen van de te exposeren stukken.
U mag met 3 werkstukken tegelijk aan de tentoonstelling meedoen.

U bent vrij in de keuze van de discipline die u wilt beoefenen.
Cultuurpassie daagt u uit eens te experimenteren met gemengde techniek, textiel, klei, metaal etc. Alles mag, mits het thema “de 4 elementen” water, aarde, lucht en vuur wordt gehanteerd.

Tot 25 juli aanstaande kunt u zich voor deelname aanmelden.
Na 25 juli worden alle inzenders in een brief geïnformeerd over de tijden waarop de werkstukken kunnen worden ingeleverd, het tijdsstip van de prijsuitreikingen en wanneer de werkstukken weer kunnen worden opgehaald.

In het weekend van 18/19 september vindt er in de bibliotheek van Best en de Wig een feestelijke opening van de tentoonstelling plaats.
Tijdens deze opening zullen een 1e prijs en 2 aanmoedigingsprijzen worden uitgereikt. De tentoonstelling loopt van maandag 13 september tot maandag 11 oktober.

Heeft u verdere vragen over de deelname, wendt u zich dan tot de contactpersoon voor Amateurkunst stichting Cultuurpassie.
Wij wensen iedereen die mee wil doen veel plezier en creativiteit toe!

Stuur uw aanmelding naar:
Contactpersoon Amateurkunst Stichting Cultuurpassie
Marga van Norde
Jan van Riebeeckstraat 2, 5684 EJ Best
0499 313231 draakbv@planet.nl