Zorgenzorg

Dat de zorgkosten nog steeds de pan uitreizen is mede te danken aan het feit, dat de zorgverleners maar kunnen declareren wat zij willen. Vroeger kregen wij (patiënten) zelf de rekeningen thuis van de tandarts, ziekenhuis, specialist enz. en konden we kijken of deze rekeningen wel klopten. Nu is dit in handen gelegd van de verleners zelf en zodoende is de weg vrij om de kosten op te jagen.

Dat de zorgkosten nog steeds de pan uitreizen is mede te danken aan het feit, dat de zorgverleners maar kunnen declareren wat zij willen. Vroeger kregen wij (patiënten) zelf de rekeningen thuis van de tandarts, ziekenhuis, specialist enz. en konden we kijken of deze rekeningen wel klopten. Nu is dit in handen gelegd van de verleners zelf en zodoende is de weg vrij om de kosten op te jagen.
Ik weet, dat dit gebeurt en ik zou de minister wel willen vragen om dit terug te draaien, zodat wij weer zelf de declaraties kunnen bekijken en indienen bij de zorgverzekeringen. Het zou minder gaan kosten als de verleners dit gingen doen, vanwege het papierwerk, maar ook de verleners moeten papieren invullen en opsturen. Dat kost geld.
Weet iemand eventueel een andere oplossing?
Ellen

12 reacties

 • gouddelver

  Ik denk dat u zich vergist
  [i]…het feit, dat de zorgverleners maar kunnen declareren wat zij willen.[/i]
  Ik denk dat u zich vergist. De meeste doktersrekeningen worden – namens ons – betaald door zorgverzekeringen. Dat zijn commerciële, concurrerende bedrijven, die winst proberen te maken. Zij onderhandelen met de zorgverleners en proberen er voor allerlei behandelingen zo laag mogelijke tarieven uit te slepen. Daardoor is het zelfs zo, dat artsen en specialisten zich soms pijnlijk in de tang genomen voelen. Ook voor hen is het tegenwoordig vaak slikken of stikken.

  • geert-jan

   ik weet dat ellen zich niet vergist
   De zorgverzekeraars (want dat probeerde u te typen) controleren lang niet alles. Zorgverleners maken daar misbruik van, de apothekers zijn een beruchte groep, wijlen Els Borst probeerde daar al wat aan te doen.

   Maar er zijn ook moeilijke constructies in het geheel van zorgadministratie die effectieve controle bemoeilijkt en kostbaar maakt. Meer dan eens gehoord dat bij overlijden van een patient die een behandeling heeft uitstaan, het goedkoper en/of makkelijker is om de behandeling gewoon financieel af te handelen als ware de behandeling uitgevoerd.

   De zorgverzekeraars zijn geen commerciele bedrijven, ze zijn monopolisten, die wettelijk gevrijwaard zijn ten koste van iedere verzekerde en het onder elkaar verdelen dmv lobby. En dan bovenop die facade van vrije marktwerking proberen ze nog winst te maken ook.

   Dat neemt niet weg dat veel zorgverleners ook in de tang worden genomen.

   De macht van de zorgverzekeraars moet worden gebroken, zoveel is wel duidelijk.

   • gouddelver

    U weet meer dan ik
    1. De zorgverzekeraars zouden niet alles controleren. Wil ik wel geloven. Misschien is dat ook wel onmogelijk; de politie kan ook onmogelijk alle verkeersovertredingen vaststellen en de treinconducteurs controleren ook niet alle treinkaartjes. Maar doen ze ook niet hun best om fraude op te sporen, terwijl ze daar wel belang bij hebben (minder kosten)?
    2. Een monopolist is een bedrijf dat praktisch als enige een bepaald product of dienst kan leveren en daardoor weinig of geen concurrentie ondervindt. Maar in de gezondheidszorg zijn er meerdere verzekeringsbedrijven, die met concurrerende aanbiedingen ieder jaar zoveel mogelijk klanten naar zich trachten te trekken. U gelooft dat niet en denkt dat ze de klanten onder elkaar verdelen. Kent u dan mensen die bij een andere zorgverzekeraar terecht gekomen zijn dan ze zelf hadden gekozen? En hoe en waarvan zijn zorgverzekeraars wettelijk gevrijwaard?

    • geert-jan

     inderdaad
     Mbt 1) ik heb niet beweerd dat verzekeraars niet alles zouden proberen te controleren. Ik appelleer aan de verantwoordelijkheid van de verzekerde enerzijds : zorg dat je rekeningen krijgt. Verzekeraars moeten gedwongen worden om declaratie-overzichten te maken. Dan kan de verzkerde controleren of het proces goed verloopt. Het simpele feit dat zorgverlener en verzekeraar dit al jaren tegenwerkt kan alleen maar uitgelegd worden als eigen belang.
     Uw vergelijking met overtredingen treinkaartjes (krijg je wel een rekening zonder gedoe) is een karikatuur en meer nog niet vergelijkbaar.

     Mbt 2) De zorgwet. Kijk die maar eens na. Concreet voorbeeld zijn al die mensen die de afgelopen jaren ontslagen werden (wat zomaar kon) maar niet van hun duurdere zorgverzekering, onderdeel van hun arbeidsvoorwaarden, af konden komen. Sterker nog: omdat mensen uit het collectief vielen moesten ze meer (!) gaan betalen. Is ook in Tros radar aan de orde gekomen. De verzekeraars werden via de zorgwet inderdaad beschermd tegen bij het ontslag van velen die op hun beurt door de nederlandse wet onbeschermd werden en worden gelaten. Artikel 7 lid 2, betreffende medeverzekerden, werd voor het gemak door verzekeraars genegeerd. In veel gevallen moesten de verzekerden de verzkeraar zelf op de zorgwet wijzen. Verwijtbaar gedrag. Met name Agis is berucht.

     Het valt me tegen dat u als fervent SP-er regelmatig onwetend bent van dit soort sociale consequenties danwel aspecten van huidige samenleving en wetgeving.

     Nog een leuke is dat verzekerden onkosten die gemaakt worden tbv appel/verweer (bv administratieve kunnen claimen bij verzekeraars als die in gebreke blijven) niet kunnen verhalen op de verzekeraar. De meeste verzekeraars hebben zo’n bepaling in de basis voorwaarden.

     En om alles af te toppen een derde zieke regel uit de zorgwet is dat als een verzekeraar een dispuut met een verzekerde heeft, dan kan de verzekeraar geen akkoord voor vertrek naar een andere verzekeraar geven, wat feitelijk een zorggijzeling betekent van de verzekerde. En die moet dan gewoon blijven betalen…
     Mbt premie achterstand /dispuut is daarvoor artikel 8a in de zorgwet, ter bescherming van de verzkeraar, uiteraard.

     O ja en als u denkt dat zonder zorgverzekering kunt, dan nog even dit:
     Het Zorginstituut Nederland spoort mensen zonder zorgverzekering op. Als ze na 2 waarschuwingen en boetes nog steeds niet verzekerd zijn, sluit het Zorginstituut een zorgverzekering voor ze af. De premie van deze verzekering wordt ingehouden op het loon, de uitkering of een andere bron van inkomsten.

     Vergeten mag ook niet (is vanwege omstandigheden bij mensen voorgekomen, maar ja de verzekeraar moet gevrijwaard worden):
     Wanneer je een baby hebt gekregen, moet je het kindje volgens de wet zorgverzekering binnen vier maanden aanmelden bij je zorgverzekeraar. Wanneer de baby later aangemeld wordt, zijn de eventuele ziektekosten in de voorgaande periode voor eigen rekening.

     U kunt niet ontsnappen. U wordt bezeten en genezen (echt?) door de regels.

  • Anoniem

   Zorgkosten
   Wie bedoelt u met: namens ons? Wie is die “ons”? En inderdaad vergis ik mij niet. Er wordt teveel gesjoemeld met de rekeningen en de zorgverzekeraars (niet zorgverzekeringen, dat bedoelde ik inderdaad). Of gebeurt dit, omdat men zich in de tang genomen voelt en zo er nog een beetje meer uit wil halen?
   Naar mijn idee zou het beter zijn, indien de artsen en specialisten in ziekenhuizen in loondienst zouden zijn, een behoorlijk salaris ontvangen, alle toeters en bellen weg, gewoon een rekening indienen en uitbetaald krijgen door de zorgverzekeraars. Zoals vroeger 1 directeur voor medische zaken en 1 directeur voor de rest. Daar was niets mis mee.
   Ik snap niet hoe een regering dit allemaal kan laten gebeuren. In zoveel onderdelen van de samenleving, niet alleen bij de zorgkosten.
   Ik vind het erg verontrustend.
   Ellen

   • gouddelver

    Namens ons
    1. De zorgverzekeraars vertegenwoordigen in onderhandelingen over de tarieven van de zorgverleners hun klanten; u noch ik zitten daar zelf aan tafel; u en ik hebben ons – weliswaar verplicht, anders konden de rekeningen wel eens onbetaalbaar blijken – bij een zorgverzekeraar aangesloten.
    2. Loondienst komt er misschien wel, maar verwacht daar geen wonderen van. Ook in bedrijven met medewerkers die elke maand hetzelfde salaris krijgen worden fouten gemaakt, kantjes eraf gelopen, onjuiste declaraties ingediend en wordt ‘lijn getrokken’. Een bekende klacht over ambtelijk georganiseerde gezondheidszorg is dat men werkt ‘van negen tot vijf’ precies, en met soepele koffiepauzes. De openbare gezondheidszorg in Groot-Brittannië was er berucht door.
    3. Denkt u dat patiënten – meestal financiële en medische leken – de juistheid van een ziekenhuisrekening kunnen vaststellen? Waarschijnlijk krijgen ze er nachtmerries van. Misschien wel het enige wat leken kunnen beoordelen is de tijd: hoe lang ze door dokter of verpleegkundige behandeld zijn en hoe lang ze hebben moeten wachten. Trouwens, weet u waarom een bepaalde autoreparatie 569 euro moet kosten in plaats van 469?

    • geert-jan

     nogmaals welke ons/uw punten
     In het land van ooit (babyboomers-tijd?) bestond ons. Spreek voor u zelf.

     Mbt 1)De verzekeraars vertegenwoordigen in de 1e plaats hun eigen belang.
     Mbt 2)Geen relevant extra commentaar mijnerzijds.
     Mbt 3)Pas de rekeningen dan aan zodat mensen ze wel kunnen begrijpen. Waar is uw rode bloed? Waarom kookt het niet? Ik begrijp niet dat zorgverleners en verzekeraars ermee wegkomen om obv codes zonder enige toelichting rekeningen te sturen tbv de collectie van de no-claim gelden. Bijvoorbeeld. In geen enekele andere sector kom je daar mee weg. Ga je bij de zorg vragen stellen krijg je gegearandeerd tegenstand.
     Waarom neemt u aan dat mensen nachtmerries van juiste rekeningen krijgen? Onderbouw dat eens.
     Leken kunnen meer dan tijdverloop aangeven, ze kunnen bij hun huisarts bezoiek bv aangeven dat ze maar 1 probleem ter sprake hadden gebracht ipv 2 of 3, obv waarvan de huisarts meer kan claimen (gebeurt natuurlijk nooit, nietwaar?).
     Leuk die autoreparatie. Ja, vaak kan bij de goede bedrijven veel inzichtelijk worden gemaakt. En je kunt een prijsopgave of offerte vragen. Leuk he, zo’n andere sector dan de zorg?

 • geert-jan

  rekening inzage altijd
  Het is inderdaad een gotspe dat je de rekening van de zorgverlener niet gelijk ontvangt. Dan op het eind vh jaar het bindend overzicht van je verzekeraar wie op jouw naam declaraties heeft ingediend.

  Als we allemaal verantwoordelijkheid dragen kunnen we dan controleren wat er mett het zorggeld gebeurd. Waarom is dat niet? Omdat mensen in de zorg er geld aan overhouden.

  Vorig jaar meegemaakt om een rekening mee te krijgen bij apotheek. Later werd via de verzekeraar een ander bedrag van mij (no=claim) geeist. Bleek dat apothekers (groep zorgverleners die al heel erg veel geld hebben gefraudeerd en/of zorg onnodig duur hebben gemaakt) zich het recht voorbehouden om prijzen per periode (maand, kwartaal) achteraf (!) aan te passen in overleg met leveranciers en verzekeraars.

  Dat is echt uniek voor deze zieke sector. Nergens anders krijg ik een rekening mee die met droge ogen acheraf gewoon wordt aangepast in je nadeel.

  Nog los van het geheel aan drama en ruzie-achtige situaties waar je in wordt gemanouvreerd als je aangeeft een rekening te willen ontvangen. Elke keer opnieuw. De zorg is ziek.

  • gouddelver

   Inzage bestaat al
   Nog vanavond sprak ik iemand aan wie veel medische zorg besteed moet worden. Hij krijgt nu al van zijn zorgverzekeraar complete overzichten van de betalingen aan dokters en ziekenhuizen. Maar beoordelen of alle posten kloppen, dat is bijna onmogelijk; behalve dat de gebruikte aanduidingen voor leken vaak onbegrijpelijk zijn is het ook een zeer tijdrovende klus. Zie ook mijn antwoord aan Ellen: ‘Namens ons’.
   Overigens krijgt u waarschijnlijk, net als ik, bij tijd en wijle van uw zorgverzekeraar een overzicht, waarop precies is vermeld wanneer, waarvoor en aan welke artsen, specialisten en apothekers betalingen zijn gedaan en welk deel daarvan door u zelf moet worden betaald, omdat het onder het ‘eigen risico’ valt.

   • geert-jan

    welke verzekeraar heeft u?
    Helaas krijg ik de bedoelde overzichten niet. Ik heb daar omgevraagd, maar dat werd niet gedaan.

    Krijgt u ook de huisarts declaraties in dat overzicht?
    Krijgt u ok overzichten nadat de no-claim volledig is betaald (want ook dan, misschien wel juist dan, kan verspilling en fraude plaatsvinden) ?

    Indien ja op beide vragen : wie is uw verzekeraar, dan verdienen ze een pluim.

    • gouddelver

     Eindelijk opgezocht
     De man met aanzienlijke medische kosten waarover ik schreef is verzekerd bij Aevitae, wat weer een dochter schijnt te zijn van VGZ.
     Ik zelf ben via IZA eveneens verzekerd bij VGZ. Huisartsdeclaraties heb ik op mijn overzichten niet aangetroffen, maar wel apotheekbedragen en volledige specificaties van tandartsbehandelingen.
     Op uw vraag over de periode na de no-claim kan ik niet antwoorden, omdat ik de limiet nog nooit heb bereikt.

     • geert-jan

      VGZ – geen overzichten
      Dank voor de info! Interessant om te zien dat Aevitae en IZA en dus in casu VGZ de overzichten kunnen produceren, wat ik al vermoedde. Hulde voor Aevitae en IZA, maar overzichten zouden ook huisartsen claims en claims na no-claim limiet moeten bevatten.

      Zelf zit ik bij VGZ en krijg de overzichten niet, ondanks navraag. Ik werd verwezen naar het klachtentraject.

      Ik concludeer dat VGZ deze (deel) gegevens wel levert aan Aevitae en IZA maar niet kan produceren voor rechtstreeks aangsloten klanten. Vreemd? Zeker wel. Ik ga opnieuw contact opnemen.

      Heel belangrijk zijn echter ook de huisartsen, wie controleert hen door terugkoppeling van de claims naar de patienten? Waarom doen de verzekeraars dat niet standaard?
      Wat gebeurt er met de nota’s na de no-claim als niemand daar inzage in krijgt? Wij betalen uiteindelijk de rekening, dan kunnen we dat maar beter ook weten.