Zonder Kunstenaars Geen Kunst

De Stichting “Cultuurpassie” uit Best maakt zich bij monde van Gerard van Opstal zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van het kunstaanbod in de regio. Ook het motto: “Investeer in kunstenaars, want kunst is een essentiële maatschappelijke èn economische investering!” spreekt aan en is zeker ook voor de regio Zuid-Oost Brabant actueel. Lees meer hierover in het onderstaande bericht dat we van de stichting ontvingen.

De Stichting “Cultuurpassie” uit Best maakt zich bij monde van Gerard van Opstal zorgen over de kwaliteit en kwantiteit van het kunstaanbod in de regio. Ook het motto: “Investeer in kunstenaars, want kunst is een essentiële maatschappelijke èn economische investering!” spreekt aan en is zeker ook voor de regio Zuid-Oost Brabant actueel. Lees meer hierover in het onderstaande bericht dat we van de stichting ontvingen. We zijn ook benieuwd hoe onze regionale kunstenaars hierover denken.

Zonder Kunstenaars Geen Kunst
Nederlandse kunstenaars doen het goed in binnen- en buitenland. Dat moet zo blijven. Daarom voert het Platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst actie tegen de voortschrijdende uitholling van de beeldende kunstsubsidies.
Anders dan reclame, die een commerciële boodschap uitdraagt, biedt kunst ruimte voor reflectie en dat is essentieel voor onze cultuur. Maar anders dan reclamemakers kunnen beeldende kunstenaars niet op de commerciële markt overleven, terwijl de kunst zelf economisch een grote toegevoegde waarde heeft. Investeer in kunstenaars, want kunst is een essentiële maatschappelijke èn economische investering!
Nu is er te weinig geld. Het is de bedoeling van de regering dat de schaarse middelen naar nog minder kunstenaars gaan. Velen zullen hun beroep niet meer kunnen uitoefenen. In maart 2008 beslist minister Plasterk hoe de pot voor de beeldende kunst zal worden verdeeld.
De herverdeling leidt tot felle discussies, onder meer op de website kunstsubsidiedebat.nl van Jerome Symons. Een petitie van Lisa Couwenbergh en Ewoud van Rijn werd door ruim 800 kunstenaars ondertekend. En in december ontketende het Platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst een emailbombardement aan de Tweede Kamerleden, waardoor de KunstKoopregeling kon worden gered. Kunstenaars luiden de noodklok:
· In 2004 waren er nog maar 571 van de 12.000 kunstenaars die een individuele subsidie ontvingen! Het aantal startstipendia daalde van 131 (2002) naar 61 (2006). Geef meer beurzen en startipendia! Meer geld voor het Fonds BKVB!
· In 2005 werd bepaald dat 16,7 miljoen, de zogeheten Geldstroom Beeldende Kunst en Vormgeving (BKV) uit de vroegere BKR, niet meer rechtstreeks aan kunstenaars mocht worden uitgekeerd. Een substantieel deel moet worden geoormerkt voor kunstenaars!
· De eisen van de WWIK (nu ongeveer 40 miljoen) worden steeds verder opgeschroefd, en kunstenaars mogen hier slechts vier van de tien jaar gebruik van maken. Het is nu een sterfhuisconstructie. In 2003 werd er 40 miljoen verdeeld onder 3000 kunstenaars. In 2007 was dit 25 miljoen voor 2200 kunstenaars. De WWIK moet worden verruimd!
· De budgetten voor kunst in openbare ruimte daalden. Er zijn steeds minder opdrachten. Hoog dit op. Investeer in kunst!
· Kunstenaars zijn een antenne op de samenleving. Kunst is een motor voor de economie. Trek de kunstbegroting op van 0,48% naar van 1 % van het BNP zoals in Frankrijk! Creëer een Fonds ‘De Mecenas’ voor kunstenaars (privaatgeld plus overheidsgeld zonder winstoogmerk)!
· We mogen trots zijn op onze kunstenaars. Zet de Nederlandse kunst in de schijnwerpers met een volwaardig podium (vgl. TateBritain)! Meer beeldende kunst op tv (bv. serie Kunst Na Karel Appel)!
Dit initiatief wordt gesteund door: FNV-Kiem, Nederlandse Kring van Beeldhouwers, Sjarel Ex (directeur Museum Boymans van Beuningen), Tijmen van Grootheest (voorzitter College van Bestuur Gerrit Rietveld Academie), Stijn Huyts (directeur Het Glaspaleis), Ingrid Rollema (directeur Vrije Academie, Den Haag), Erik Bos (Galerie Nouvelles Images), Fons Welters (Galerie Fons Welters), Tanya Rumpff (Galerie Tanya Rumpff), Berry Koeman (Galerie RAM), Miriam de Winter (Galerie Phoebus), Marieke Wiegel (tentoonstellingsprogrammering Institut Neérlandais), Albert van der Weide (kunstenaar, bestuurder), Cornel Bierens (kunstenaar, schrijver), Janneke Wesseling (kunstrecensent), Ans van Berkum (kunstrecensent) en Liesbeth den Besten (kunstrecensent).
Platform Zonder Kunstenaars Geen Kunst wordt gedragen door de kunstenaars Frode Bolhuis, Jane Boyd, Ida van der Lee, Jerome Symons, Audrey Soudant, Abraham Vega, Henk Visch, Joost Conijn, Elisabeth Stienstra, Thom Puckey, Mark Manders, Eylem Aladogan, Karin Arink, Esther Didden, Jan Grolleman en Loes Heebink, en door kunstrecensent Anne Berk.
Contactpersonen:
Anne Berk, zonderkunstenaarsgeenkunst@gmail.com
Frode Bolhuis, frode@frodebolhuis.nl