Zondag 8 januari 2012 opening tentoonstelling Eindhovense Archeologie in Beeld

Op initiatief van en in samenwerking met het Archeologisch Centrum Eindhoven – Helmond presenteert de Stichting Eindhoven in Beeld, in samenwerking met stadsarcheoloog Nico Arts, een expositie over archeologische opgravingen en vondsten in Eindhoven. Op 8 januari om 13.30 uur opent Nico Arts in ‘t EiB-Huys aan de Grote Berg 9 deze unieke tentoonstelling.

Op initiatief van en in samenwerking met het Archeologisch Centrum Eindhoven – Helmond presenteert de Stichting Eindhoven in Beeld, in samenwerking met stadsarcheoloog Nico Arts, een expositie over archeologische opgravingen en vondsten in Eindhoven. Op 8 januari om 13.30 uur opent Nico Arts in ‘t EiB-Huys aan de Grote Berg 9 deze unieke tentoonstelling.
Deze geeft o.a. een goed overzicht van archeologische opgravingen die tot en met heden in Eindhoven zijn uitgevoerd.
Foto’s van opgravingen, vondstmateriaal en andere bijzondere voorwerpen completeren het beeld.


‘t EiB-Huys is naast zondag 8 januari a.s. ook geopend op werkdagen (maandag tot en met vrijdag), steeds van 13.00 tot 16.00 uur.
De expositie loopt door tot en met donderdag 22 maart. De toegang is gratis.