Zomerlezingen praktische filosofie

Dinsdag 27 juni 2017 Wie kan praten, kan zingen. Zo luidt een Afrikaans spreekwoord. En hoe zou het anders kunnen zijn? Onze ziel houdt van zingen. Zingen is misschien wel de meest directe manier waarop we de schoonheid van onze ziel, van onszelf, in de wereld kunnen brengen.

Dinsdag 27 juni 2017 Wie kan praten, kan zingen. Zo luidt een Afrikaans spreekwoord. En hoe zou het anders kunnen zijn? Onze ziel houdt van zingen. Zingen is misschien wel de meest directe manier waarop we de schoonheid van onze ziel, van onszelf, in de wereld kunnen brengen. Woorden zijn daarbij eigenlijk nagenoeg overbodig, hoewel soms handig. Onze klank volstaat
Op deze avond gaan we aan de hand van Inayat Khan en Jan Kortie al luisterend en zingend kijken of bovenstaande woorden ook voor ons gelden
spreker: mevr. Anna Vroklage
Novalis College Sterrenlaan 16 Eindhoven 19.30 – 22.00uur Opgave via www.praktischefilosofie.nl Kosten: vrije gift voor vragen kunt u 0628061508 bellen

Dinsdag 04 juli 2017
Geïnspireerd leven in de 21e eeuw
In de westerse samenleving is spiritualiteit een steeds vanzelfsprekender gege- ven geworden. De spirituele mens kijkt echter ook met grote zorgen naar de steeds heftigere woelingen in de wereld. Hoe verhouden deze twee ontwikkelin- gen zich tot elkaar?
Het Lectorium Rosicrucianum, oftewel Rozenkruis, is een moderne gnostische geestesschool. Ze biedt een methode tot inzicht en innerlijk weten over de we- zenlijke dingen van het leven. Hierdoor kun je op veel filosofische en praktische
vragen een antwoord vinden.
De internationale school van het Gouden Rozenkruis is bereid gevonden om een lezing te geven op onze school.
spreker: Medy van der Laan
Novalis College Sterrenlaan 16 Eindhoven 19.30 – 22.00uur Opgave via www.praktischefilosofie.nl Kosten: vrije gift voor vragen kunt u 0628061508 bellen