WOB-verzoek aan gemeente Eindhoven


Onderstaand bericht verscheen vandaag in de nieuwsbrief van de actiegroep “Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet”:

De verkiezingen mogen dan over het algemeen goed verlopen zijn, maar in Eindhoven, waar met Nedaps gestemd werd, ging toch wel iets mis.


Onderstaand bericht verscheen vandaag in de nieuwsbrief van de actiegroep “Wij Vertrouwen Stemcomputers Niet”:

De verkiezingen mogen dan over het algemeen goed verlopen zijn, maar in Eindhoven, waar met Nedaps gestemd werd, ging toch wel iets mis. De door de Nedap software geproduceerde “voorlopige uitslag” nadat alle stemmen geteld waren week af van de “definitieve uitslag” van een dag later. Er verschenen ineens per saldo 481 uitgebrachte stemmen meer en een woordvoerder repte van stemmen die “digitaal over het hoofd waren gezien”. Sommige partij-totalen gingen na correctie iets omhoog en anderen iets omlaag. De gemeente was naar ons toe tot nog toe niet in staat meer duidelijkheid te verschaffen en op de zitting van de Kiesraad werd gesproken van een ‘dubbel geteld stemdistrict’, wat natuurlijk alleen een teruggang van het aantal stemmen kan verklaren.

Gezien het feit dat stemcomputers volgens de voorstanders ervan nu juist
zo’n goed idee zijn omdat “tellingen altijd hetzelfde resultaat
opleveren” willen we dit wel even goed uitgezocht zien, ook omdat we wel
benieuwd zijn hoe je stemmen “digitaal over het hoofd ziet”. We hebben
er niet zo veel fiducie in dat Eindhoven dit zelf goed gaat uitzoeken,
en daarom gaan we dat zelf maar doen. Men heeft van ons dan ook
inmiddels een Wob-verzoek ontvangen.

WOB verzoek aan gemeente Eindhoven (4 dec 2006)
http://www.wijvertrouwenstemcomputersniet.nl/Wob-verzoeken#Wob-9:_Burgemeester_van_Eindhoven