Wim Martens legt na bijna 18 jaar zijn voorzitterschap van de Federatie Eindhovens Carnaval neer

Bij zijn herverkiezing tijdens de Algemene Ledenvergadering in september 2007 werd door hem reeds aangegeven dat de periode vanaf 2007 zijn laatste periode zou zijn als voorzitter van de Federatie Eindhovens Carnaval en dat hij zich mogelijk eerder zou terugtrekken als op een acceptabele wijze in zijn opvolging kon worden voorzien.

Bij zijn herverkiezing tijdens de Algemene Ledenvergadering in september 2007 werd door hem reeds aangegeven dat de periode vanaf 2007 zijn laatste periode zou zijn als voorzitter van de Federatie Eindhovens Carnaval en dat hij zich mogelijk eerder zou terugtrekken als op een acceptabele wijze in zijn opvolging kon worden voorzien.
In de afgelopen maanden heeft het dagelijks bestuur van de Federatie veel nagedacht en gesproken over de organisatorische en financiële toekomst van de Federatie. Na 17 jaar is het tijd om de organisatiestructuur opnieuw in ogenschouw te nemen, terwijl ook de financiële onderbouwing van de festiviteiten de nodige aandacht verdient. Noodzakelijke verbetering en “upgrading” van carnavals-evenementen moet worden gerealiseerd.

In het verleden is al diverse malen met Harry van Hout, oud-Stadsprins HAR-lekijn, gesproken over een mogelijke opvolging. Na rijp beraad heeft Harry van Hout nu toegezegd zijn beste krachten in te willen zetten als interim voorzitter van de Federatie met als doel een nieuwe organisatiestructuur na te streven met een financiële gezonde onderbouwing van alle festiviteiten. Harry past in de profielschets zoals deze in 1986 door het toenmalige bestuur van de Federatie werd vastgesteld.

Deze toezegging betekent dat Wim Martens met ingang van de e.v. Algemene Leden Vergadering van de Federatie Eindhovens Carnaval op 22 september 2008 zijn functie als voorzitter zal neerleggen. Na bijna 18 jaar zal hij, uiteraard na toestemming van de Algemene Leden Vergadering, zijn voorzittershamer overdragen aan Harry van Hout in de wetenschap dat gedurende al deze jaren in gezamenlijkheid met bestuur, commissies, verenigingen en carnavalsvierders, op een goede wijze is gewerkt aan de organisatie en uitbouw van het Lampegatse Carnaval.