Wie niet horen wil…..19 September 2008


Het Vredesburo organiseert op 19 September 2008 een symposium over maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag en mogelijke strategieën tot verandering.

“Wie niet horen wil …”
Plaats: Zaal 2.01 in het Gemeentehuis, Stadhuisplein 1
Tijd: 14.00u tot 17.00 u
Toegang: GratisHet Vredesburo organiseert op 19 September 2008 een symposium over maatschappelijk onaanvaardbaar gedrag en mogelijke strategieën tot verandering.

“Wie niet horen wil …”
Plaats: Zaal 2.01 in het Gemeentehuis, Stadhuisplein 1
Tijd: 14.00u tot 17.00 u
Toegang: Gratis

Het onderwerp is een uitwerking van het thema, dat ter sprake is gekomen tijdens een debat bij de viering van het 25 jarig bestaan van het Vredesburo, waarbij de nadruk lag op onderwijs en veiligheid. We hebben besloten dit thema uit te breiden naar een breder kader omdat “hoe om te gaan met elkaar”, geweld, de discussie over waarden en normen, vasthouden of loslaten en de rol van hulpverlening en justitie, essentiële vraagstukken zijn in de maatschappij van vandaag en raakvlakken hebben met de doelstelling en activiteiten van het Vredesburo.

Gekozen invalshoeken.
Politie/justitie: oppakken of praten, de rol van politie als vredestichter of wetshandhaver, iedereen is gelijk voor de wet of….
Onderwijs: agressie in het onderwijs neemt toe, de school als vergaarbak van maatschappelijke problemen, de docent als onbevoegd hulpverlener, de school als familiesubstituut.
Wetenschap: de (on)mogelijkheid tot verandering, 1001 projekten zonder resultaat, problematisch gedrag is van alle tijden, het is aan de politiek en niet aan de wetenschapper om dit probleem aan te pakken.
Politiek: iedereen in de politiek is projectenmoe, politieke correctheid ontneemt mogelijkheden, we spenderen geld zonder zicht op verbetering, de welzijnsindustrie remt af en werkt niet mee.
Hulpverlening: de resultaten worden keurig opgepoetst, eigenlijk weten we nog steeds niet wat, hoe en of iets werkt, de kwaliteit van de professional neemt af, door- en afschuiven neemt steeds meer toe.

Het symposium is opgedeeld in 2 stukken:
1. het panel van deskundigen bestaande uit het Veiligheidshuis, opvang en begeleiding van ex- gedetineerden), Lumens over gezinsondersteuning, Lennart Vries (vredespedagogiek), Sto(m)p (integrale hulpverlening op scholen) en Politie Binnenstad, over hun aanpak van ongepast gedrag.
Aan de hand van stellingen en vanuit hun eigen aandachtsveld zullen zij toelichten wat zij doen en wat de visie is op de onderhavige problematiek en zullen zij proberen om een aantal concrete programmapunten te formuleren voor de gemeentelijke politiek;
2. het 2e gedeelte van het symposium is gewijd aan de gemeentelijke politiek en het Eindhovense beleid in deze. Aan de hand van wat het deskundigenpanel naar voren brengt zullen vertegenwoordigers van, in de gemeenteraad vertegenwoordigde, partijen discussiëren en proberen te komen tot een aantal gemeenschappelijke beleidsvoornemens en concrete actiepunten.

Om het programma te voorzien van een ander “accent” zal de Eindhovense theatermaker/speler Stefan Jung middels een korte performance het symposium openen en zal de kinderpercussiegroep “KNOTS” het symposium besluiten.