wereldmaaltijd

Omdat het 16 oktober UNO wereldvoedseldag is, wordt door Welzijn, Dynamo en Wereldwinkel Eindhoven op VRIJDAG 21 OKT. a.s. een WERELDVOEDSELMAALTIJD verzorgd in Dynamo; aanvang 18 uur; kaarten in de voorverkoop à 5 euro aan de balie van Dynamo. Op de dag zelf 7,50 €. Het idee achter het wereldmaal is dat er mondiaal voedsel genoeg is om de hele mensheid te voeden, zelfs 2,4 kg per wereldburger, maar dat een slechte infrastructuur en niet-eerlijke verdeling er helaas voor zorgen dat er nog steeds massaal honger wordt geleden.

Omdat het 16 oktober UNO wereldvoedseldag is, wordt door Welzijn, Dynamo en Wereldwinkel Eindhoven op VRIJDAG 21 OKT. a.s. een WERELDVOEDSELMAALTIJD verzorgd in Dynamo; aanvang 18 uur; kaarten in de voorverkoop à 5 euro aan de balie van Dynamo. Op de dag zelf 7,50 €. Het idee achter het wereldmaal is dat er mondiaal voedsel genoeg is om de hele mensheid te voeden, zelfs 2,4 kg per wereldburger, maar dat een slechte infrastructuur en niet-eerlijke verdeling er helaas voor zorgen dat er nog steeds massaal honger wordt geleden. De maaltijd maakt gebruik van die hoeveelheid voedsel die per dag per mens beschikbaar is.
Komt allen vrijdag naar Dynamo. OP=OP.