Waterschapsverkiezingen Waterschap De Dommel van 13 tot en met 25 november 2008

Van 13 tot en met 25 november 2008 houden alle 26 waterschappen in Nederland verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Bij Waterschap De Dommel doen zeven groeperingen mee, waaronder Water Natuurlijk.

Van 13 tot en met 25 november 2008 houden alle 26 waterschappen in Nederland verkiezingen voor een nieuw waterschapsbestuur. Bij Waterschap De Dommel doen zeven groeperingen mee, waaronder Water Natuurlijk.

Water Natuurlijk is een landelijke, onafhankelijke groepering die bij de komende verkiezingen in alle waterschappen meedoet. Op de lijsten staan betrokken, ervaren en deskundige mensen met diverse achtergronden. Een daarvan ben ik. Wat ons bindt is de overtuiging dat we werken aan een betere leefomgeving voor mensen, dieren en planten.


Op lijst 4 Water Natuurlijk staan de volgende kandidaten:

1. Paul van Poppel / Vught (lijsttrekker)
2. Tiny Arts / Tilburg
3. Plonie van Campen – de Baar / Geldrop
4. Erik Perdijk / Goirle
5. Hans Kloosterboer / Eindhoven
6. Marijke Abrahams / Best
7. Wim van Thiel / Vught
8. Yvonne van Sebille / Eindhoven
9. Corinne Aerdts / Eindhoven
10. Karel Beljaars / Geldrop
11. Ine van Woensel / Oirschot
12. Hanneke Balk – Lampe / Soerendonk
13. Frans Swinkels / Den Dungen
14. Ronald Lavooi / Eindhoven
15. Paul Timmermans / Eindhoven
16. Manon van den Boogaard / Sint-Oedenrode
17. Elly Vermaat / Vught
18. Stan Kerkhofs / Oirschot

De waterschappen spelen al eeuwen een grote rol bij de inrichting van Nederland. Veilig, schoon en droog zijn de voornaamste uitgangspunten. Water Natuurlijk voegt daar mooi aan toe: water waarvan je kunt genieten; waarin je kunt spelen, zwemmen, vissen, kanoën en roeien; waar je kunt kijken naar planten en dieren; waar je langs kunt lopen en fietsen; waar het landschap er fraai en aantrekkelijk uitziet.

Water Natuurlijk wil een voortrekkersrol vervullen om de kwaliteit van onze leefomgeving te verbeteren. Water Natuurlijk gaat voor natuurlijk waterbeheer dat recht doet aan mens, natuur, milieu, landschap, economie, cultuurhistorie en recreatie. Daarbij worden de waterschapslasten rechtvaardig verdeeld en betaalt de vervuiler naar mate van de vervuiling.

Water Natuurlijk zet zich in voor ruimte voor water, om natte voeten te voorkomen. Vasthouden van water, om verdroging tegen te gaan. Water als bron van leven, zonder bestrijdingsmiddelen, meststoffen of blauwalgen. Gezond water, voor veilig recreëren. Schoon water, met vissen, kikkers, salamanders en waterplanten. Water als lustobject, met mooie waterpartijen in steden en dorpen en slingerende beken door het platteland. Kortom, water waarvan iedereen kan genieten.

Water Natuurlijk Noord-Brabant wordt gesteund door: Natuurmonumenten, Sportvisserij Nederland, federatie van hengelsportverenigingen Zuidwest Nederland, Brabantse Milieufederatie, Nederlandse Waterschapsbond, Nederlandse Kanobond, IVN consulentschap Brabant, Brabants Landschap, Brabants Heem, Brabants Particulier Grondbezit, Landschapsbeheer Nederland, watersport- en recreatieorganisaties, cultuurhistorische verenigingen en stedelijke milieucentra.

Kijk voor meer informatie op www.waternatuurlijk.nl/dedommel

2 reacties

 • Anoniem

  Laat uw stem niet in het water vallen !
  Kijk ook eens op http://www.yvonnevansebille.dse.nl

 • Anoniem

  Veilig en Betaalbaar !
  Ook het CDA voert digitaal campagne!

  Bekijk de YouTube van [url=http://nl.youtube.com/watch?v=IMaZFc_69lM&feature=channel/][b]lijstrekker Hans Huijbers[/b][/url].

  [b]Droge voeten en Schone lucht[/b]
  Dat is de slogan waarmee Albert Links (lijst 2, plaats 10) campagne voert.

  Hij zet zich al jaren in voor de oplossing van de verkeersoverlast en verbetering van de luchtkwaliteit in Aalst en Waalre.
  Het Waterschap gaat een grote rol spelen in dit proces. Een van de oplossingen is namelijk een nieuwe weg ten westen van Dommelen i.p.v. de huidige N69 dwars door Aalst. Het Waterschap kan meewerken aan inpassing ervan in het landschap. De kennis van de nu te kiezen Algemeen Bestuursleden over dit probleem is dan erg belangrijk: is men bereid mee te denken of niet.
  Uw voorkeurstem op [b]Albert Links op lijst 2 plaats 10 [/b] laat zien dat u schone lucht belangrijk vindt!

  [b]Veilig en betaalbaar[/b]
  Het waterschap verwerkt ons rioolwater. Dat is belangrijk voor de Volksgezondheid. Door het slimmer benutten van het rioolstelsel kunnen we kosten besparen.
  Een betonnen vistrap is slechts 6% van de kosten van een uitgebreid aangelegde ‘’natuurvistrap”. Voor de vissen maakt het niets uit, maar voor uw portemonnee wel. Het CDA wil deze besluiten ter discussie stellen en voor u zichtbaar maken.