Vrede viert verscheidenheid

Acht levensbeschouwingen bezinnen zich samen op vrede. Op 17 september om 20 uur vindt in De Kapel aan de Kanaalstraat 6 in Eindhoven een vredesbezinning plaats onder het motto Vrede viert verscheidenheid. Vertegenwoordigers van acht levensbeschouwingen zullen spreken over hoe respect voor verscheidenheid tot meer vrede kan leiden.

Acht levensbeschouwingen bezinnen zich samen op vrede. Op 17 september om 20 uur vindt in De Kapel aan de Kanaalstraat 6 in Eindhoven een vredesbezinning plaats onder het motto Vrede viert verscheidenheid. Vertegenwoordigers van acht levensbeschouwingen zullen spreken over hoe respect voor verscheidenheid tot meer vrede kan leiden. En hoe vrede verscheidenheid niet alleen accepteert, maar zelfs viert. De acht levensbeschouwingen zijn Zen, Boedhisme, Hindoeïsme, Jodendom, Islam, Humanisme, Bahai en Christendom. De sprekers zullen elkaar en de bezoekers prikkelen om na te denken over een weg naar vrede, met gebruikmaking van het beste uit andere levensbeschouwingen. Het spreken zal omlijst worden door passende muziek en gezamenlijk gekozen rituelen.
De organisatoren zijn van mening dat alleen al door het stellen van vragen en het samen zoeken naar antwoorden, er meer begrip en samenwerking tot stand kan komen tussen levensbeschouwingen en de mensen die deze belijden. Respectvol omgaan met verscheidenheid biedt ongekende aanknopingspunten waardoor men betere stappen in de richting van vrede kan zetten.
Na de bezinning is er koffie en thee om na te praten en nieuwe contacten te leggen.


Verdiepingsavond als vervolg
Als vervolg op de vredesbezinning van 17 september vindt er op 29 september om 20 uur, eveneens in de Kapel aan de Kanaalstraat, een dialoog- en verdiepingsavond plaats met hetzelfde thema. Men kan aan een of beide bijeenkomsten gratis deelnemen.
Beide bijeenkomsten worden georganiseerd door het platform voor levensbeschouwing en vrede regio Eindhoven. Het is opgericht n.a.v. de viering van 70 jaar Eindhoven Bevrijding op 18 september 2014. Na een enthousiaste tweede editie in 2015 werd gekozen voor deze naamgeving.
Voor nadere informatie kan men terecht bij:
Kees Minderhoud, k.minderhoud@upcmail.nl, tel 040-2444078
Rob Weijs, eskkapel@gmail.com, tel 06- 45106647
https://www.facebook.com/LEVeindhoven/