Voorstel salaris verhoging waterschap de Dommel ingetrokken!

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur, gisterenmiddag, waren zowel de voor- als tegenstanders tot de tanden bewapend met stevige argumenten. Discussie over het voorstel was niet meer mogelijk. Dus kreeg iedereen de kans om een stemverklaring af te geven. Daarna zou er over het voorstel gestemd worden.

Tijdens de vergadering van het algemeen bestuur, gisterenmiddag, waren zowel de voor- als tegenstanders tot de tanden bewapend met stevige argumenten. Discussie over het voorstel was niet meer mogelijk. Dus kreeg iedereen de kans om een stemverklaring af te geven. Daarna zou er over het voorstel gestemd worden.
De kans zat er in dat de tegenstanders met een krappe meerderheid zouden winnen.
De twee leden die namens de categorie ingezetenen in het DB zitten, Ton Jenniskens en Ruud Bun, hadden in ons vooroverleg (een uur voor de vergadering) laten weten zich even af te zonderen als er gestemd zou worden. Volgens het reglement van orde zijn alle aanwezige bestuursleden namelijk verplicht mee te stemmen.
De vorige keer hadden ze alle vijf wel meegestemd. Dit tot grote irritatie van velen. Hierdoor eindigde de stand op 20/20. Daarom moest het bezoldigingsvoorstel nog een keer terugkomen in de AB vergadering.

De sfeer was gespannen, het was erop of eronder. Iedereen was er klaar voor. Maar zover is het niet gekomen. Want Peter Glas liet op het allerlaatste moment weten dat de leden van het DB hun voorstel wilden intrekken. De leden wilden de zaak niet op de spits drijven en de onderlinge verhoudingen nog verder verstoren. Gelukkig was een artikel in het reglement gevonden, waardoor dit mogelijk was.
De leden van de categorie gebouwd en ingezetenen, die in meerderheid tegen waren, hadden dit al meerdere malen voorgesteld. Helaas wist het DB toen van geen wijken.

Het voorstel is deze bestuursperiode in ieder geval van de baan. Volgens de watergraaf zou het eigenlijk ook ‘beter’ zijn de salarissen niet meer aan dat van de (benoemde) watergraaf te koppelen. Daarom gaat hij bij de Unie van Waterschappen aandringen op aanpassing van de wet. Nu krijgen gekozen bestuursleden een bepaald percentage van zijn salaris. Hierdoor vallen de DB-vergoedingen zo hoog uit. Het inkomen van een wethouder hangt af van het aantal inwoners.
Dit was een van de grote kritiekpunten van de tegenstanders. Als de DB leden net zoveel willen verdienen als een watergraaf, moeten ze maar naar zo’n functie solliciteren.

Een reactie

  • rienvalk

    Goed dat er een kritische ledenraad is!
    Kennelijk zitten er ook in het dagelijks bestuur nog twee mensen met een beetje gevoel voor verhoudingen. Nu kan het waterschap zich weer bezig gaan houden met waar het omgaat. Waterbeheer!