Voormalig ziekenhuispastor Hans Slooff spreekt bij SOVE onder de titel “dat een nieuwe wereld komen zal”
De Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE nodigt iedereen van harte uit voor
het bijwonen van de viering op 4 december om 18.30 in de Eindhovense Studentenkapel aan
de Kanaalstraat 6. De voorganger is de voormalig ziekenhuispastor Hans Slooff.
Het projectkoor o.l.v. Karel Baken zingt speciaal voor dit thema gecomponeerde liederen.
Voor verdere informatie zie www.sove.dse.nl