Viering Vredesdag in de tuin van Omslag

Zondag 21 september 2014 vanaf 14.00 uur wordt de Dag van de Vrede gevierd in de tuin van Omslag aan de Hoogstraat 301A (Het Kloosterhof van Gestel) in Eindhoven. Iedereen is welkom om deel te nemen. Rond 18.00 uur is er een vredesmaaltijd in de open lucht, waarvoor ieder zich kan aanmelden.

Zondag 21 september 2014 vanaf 14.00 uur wordt de Dag van de Vrede gevierd in de tuin van Omslag aan de Hoogstraat 301A (Het Kloosterhof van Gestel) in Eindhoven. Iedereen is welkom om deel te nemen. Rond 18.00 uur is er een vredesmaaltijd in de open lucht, waarvoor ieder zich kan aanmelden.

De dag is bedoeld voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een rechtvaardige en vreedzame wereld of geïnteresseerd is te weten wat er in Eindhoven op dit gebied gebeurt. De dag is zowel bedoeld voor groepen die werkzaam zijn in het kader van mondiale bewustwording, als voor individuen.

Het programma vermeldt Dialooggesprekken, presentaties van Eindhovense organisaties, creatieve workshops en andere activiteiten in het kader van ontmoeting en inspiratie. Speciale aandacht is er voor een nieuwe campagne van de vredesorganisatie Pax: een burgerinitiatief om een verbod op kernwapens te bereiken.

De dag wordt muzikaal opgeluisterd door het duo De Lady en de Vagebond, dat al vaker met veel succes optrad in de tuin van Omslag. Er zal ook een workshop zijn waar de deelnemers zelf muziek kunnen maken.

Rond 18.00 uur zal een vredesmaaltijd worden geserveerd, die in de loop van de middag wordt bereid. Wie wil mee-eten kan zich aanmelden via de website van Omslag: www.omslag.nl of bel 040-2910295.

De Internationale Dag van de Vrede werd in 1981 uitgeroepen door de Verenigde Naties. De dag moet worden beschouwd als een dag van wereldwijde wapenstilstand en geweldloosheid, alle volken en individuen worden uitgenodigd de vijandelijkheden voor een dag te stoppen. De dag is tegen het begin van de Landelijke vredesweek.

De bijeenkomst op de Dag van de Vrede wordt georganiseerd door Omslag Werkplaats voor duurzame Ontwikkeling en Vredesburo Eindhoven. Ze zeggen er over: „Er zijn momenteel veel ontwikkelingen in de wereld die mensen angst inboezemen. Tegelijk is ook de behoefte gegroeid om een tegenwicht te bieden aan het geweld dat de wereld in haar greep lijkt te hebben. We willen het onmachtige gevoel dat veel mensen bekruipt doorbreken en laten zien dat je ook op stedelijk niveau zaken kunt organiseren die invloed hebben.”

Meer op www.omslag.nl en www.vredesburo.nl