verkiezingen

Ik kom in de steden en dorpen nu allemaal mensen tegen die vertellen dat zij het beste voor de medeburgers zullen doen. Zij putten zich uit in holle zinnen en hopen u zo gek te krijgen dat u op hun partij stemt. Als de verkiezing achter de rug is dat hoor of zie je 4 jaar niets meer van hun goede plannen en trekken zij zich weer terug in kammertjes waar zij hun verziekingsbelofte direct weer vergeten.

Ik kom in de steden en dorpen nu allemaal mensen tegen die vertellen dat zij het beste voor de medeburgers zullen doen. Zij putten zich uit in holle zinnen en hopen u zo gek te krijgen dat u op hun partij stemt. Als de verkiezing achter de rug is dat hoor of zie je 4 jaar niets meer van hun goede plannen en trekken zij zich weer terug in kammertjes waar zij hun verziekingsbelofte direct weer vergeten.

Ik snap echt niet hoe deze mensen de moed hebben
zich zo te gedragen.

Een reactie

 • henkdaalder

  Straks in de kladden grijpen
  Dat heet politiek.
  Niet gekozen burgers hebben straks alle vrijheid hun mening te geven. Bijvoorbeeld op dit podium.
  En die politici te vragen, nee te dwingen in te gaan op echte maatschappelijke problemen.

  Het probleem daarbij is dat je je zelf ook moet inwerken in de zaken waar ze in de politiek mee bezig zijn.
  Of je aansluiten bij een groep die dat samen doet.
  Sommige van die groepen hebben de naam van een politieke partij.

  Maar niet elke partij luistert even goed naar de burgers.
  Over het algemeen, zijn oppositie partijen vaker geinteresseerd.
  Coalitie partijen zijn meestal druk bezig zaken te doen voor hun achterban.

  Maar je mag altijd inspreken in comissie vergaderingen.
  En ook mag je ze bestoken met emails.
  En natuurlijk hier je mening geven, zoals je al doet.