Veldhoven-West: de kosten rijzen de pan uit!

Binnen een half jaar zijn de (geschatte) kosten van het bouwen van 2700 huizen in het nieuwe uitbreidingsplan Veldhoven-West gestegen van 170 miljoen Euro naar 270 miljoen Euro, terwijl de uiteindelijke opbrengsten voor de gemeente zijn gedaald van 60 miljoen naar nul!

Binnen een half jaar zijn de (geschatte) kosten van het bouwen van 2700 huizen in het nieuwe uitbreidingsplan Veldhoven-West gestegen van 170 miljoen Euro naar 270 miljoen Euro, terwijl de uiteindelijke opbrengsten voor de gemeente zijn gedaald van 60 miljoen naar nul! Dat bleek gisteravond bij het debat rond het zogenaamde Masterplan in de raad van Veldhoven.
Een zorgwekkende ontwikkeling, zo noemde ik het namens de CDA-fractie, die tot rampzalige gevolgen in de toekomst kan leiden. En dat zal zeker zo zijn als er geen harde afspraken worden gemaakt over kosten en opbrengsten. Als de huidige ontwikkeling nog zes maanden zo doorgaat dan zitten we eind van dit jaar al met een uit de hand gelopen project met 60 miljoen Euro tekort!

Deze verrassende ontwikkeling wijst erop dat het huidige college de financiële sturing van een dergelijk groot project niet goed onder controle lijkt te hebben. Deze indruk wordt bevestigd door de pijnlijk luchtige wijze waarop wethouder Frans Hofmeester de risico’s wegwuifde. En dat terwijl de gemeente de opbrengsten hard nodig heeft om nog 3000 woningen in de rest van de gemeente te bouwen (een huis erbij op elke 6 die er al staan!) en bovendien de begroting sluitend te houden!
Door de coalitie werd sterk de indruk gewekt dat men er naar streeft in Veldhoven-West een nieuwe wijk te realiseren met 6(!) woningen per hectare en veel nieuwe voorzieningen (onder meer sportzwembad, Kempencampus, kinderboerderij etc.), terwijl de rest van de gemeente wordt verdicht tot 28(!) woningen per hectare en de bewoners dus als het ware “opgehokt” naar de mooie nieuwe wijk mogen kijken. Dat kan natuurlijk de bedoeling niet zijn.

Het CDA was 3 jaar geleden, in de zomer van 2004, de initiatiefnemer en grondlegger van dit project. Wij hebben er nooit twijfel over laten bestaan dat het bij dit grootse nieuwe project om het belang van Veldhoven als totaal ging. Het ging erom zowel het huidige Veldhoven leefbaar te houden en de groene longen/parken te behouden als om een nieuwe aansprekende uitbreiding in West te realiseren. Ambitie is mooi maar het mag niet gaan ten koste van de huidige bewoners!

Wim de Jonge
fractievoorzitter CDA-Veldhoven

publicatie: 25-5-2007