Veldhoven onduidelijk over toekomstige HOV-lijn

In opdracht van de Gemeente Veldhoven is er een nieuw Verkeerscirculatieplan uitgebracht.

In opdracht van de Gemeente Veldhoven is er een nieuw Verkeerscirculatieplan uitgebracht. Veel aandacht en kaarten over de toekomstige wegeninfrastructuur. Zo denkt ook Veldhoven de verkeersproblemen met de auto te kunnen oplossen met een rondweg. Welke gemeente zou zon­der kunnen?

Het rapport stelt dat het SRE bezig is aan een nieuwe OV-visie die voorjaar 2006 wordt gepubliceerd. Veldhoven wil in 2009 nieuwe wo­ningen gaan bouwen aan in Veldhoven-West.
Of men de HOV-lijn (groen) nog ooit zal doortrekken naar deze wijk is onzeker. Tegen de aanleg van vrije busbanen in Zonderwijk en ’t Look zijn immers bezwaren geuit door de bewoners. De HOV-lijn met vrije busbaan loopt nu maar tot het citycentrum. In de visie van SRE (ORION-II) zou de HOV-lijn nog ooit doorgetrokken moeten worden verder de Kempen in. In Meerhoven takt de HOV-lijn af naar het noorden, Eindhoven Airport.

Het Ontwerp-VCP is te vinden op de website van de Gemeente Veldhoven. De toekomstige OV-structuur in Veldhoven-West wordt pas ingevuld als SRE klaar is met de OV-visie eind 2006.

3 comments

 • gouddelver

  Nieuwe woonwijk vraagt nieuwe HOV-lijn
  Natuurlijk is Veldhoven nog onduidelijk over de toekomstige HOV-lijn naar de nieuwe woonwijk in Veldhoven-West; de inkt van het VCP is nog maar nauwelijks droog.
  Maar er kan natuurlijk al wel over nagedacht worden, zoals hierboven het Reizigersoverleg doet. Zijn suggestie om de HOV-lijn (402) die nu naar het Citycentrum en Zonderwijk-’t Look loopt, straks door te trekken naar de Zonderwijkse Akkers (Veldhoven-West) is echter niet erg praktisch. Reden: het duurt nu al een half uur om met de HOV-lijn vanuit het centrum van Veldhoven bij het NS-station in Eindhoven te komen; de (gehate en inmiddels verworpen) vrije busbanen in Zonderwijk en ’t Look zouden daar, vanwege het bochtenwerk en de beperkte rijsnelheid, niets aan veranderen. Niettemin, een langere reis over een betrekkelijk kort traject is zelfs voor verstokte OV-gebruikers moeilijk aanvaardbaar, laat staan aantrekkelijk. In de toekomst drie kwartier voor een busrit van Veldhoven-West naar Eindhoven – en omgekeerd – is te lang.

  Er is echter een wel een aantrekkelijke oplossing mogelijk: de toekomstige HOV-lijn naar Veldhoven-West moet natuurlijk wel even het Citycentrum aandoen (rotonde nabij gemeentehuis), maar daarna rechtstreeks via de Heerbaan naar de Zonderwijkse Akkers stevenen. Alleen dan zal men ook vanuit die nieuwe woonwijk in een half uur Eindhoven-Centrum kunnen bereiken.

  • vnkessel

   HOV-lijn
   Het oorspronkelijk plan is wel geweest om de HOV-lijn vanuit Zonderwijk door te trekken.
   Men heeft in het VCP nu wel vele wegenvarianten uitgewerkt, maar geen enkele HOV-variant. Dat is toch wel erg eenzijdig, en niet te zeggen erg kortzichtig. Men had op zijn minst diverse varianten kunnen aangeven. Waarom dit over de verkiezingen heentillen, en nog wel naar het niveau van SRE?

   • gouddelver

    HOV vereist nabije instapplaatsen én snelheid
    Inderdaad, sommigen wilden aanvankelijk de HOV-lijn vanuit het Citycentrum door laten lopen naar Veldhoven-West, en wel in een rechte lijn via het park tussen Zonderwijk en ’t Look door. Als dat tracé gekozen was, was daardoor echter niet alleen de rust en de schoonheid van het park aangetast maar hadden ook Zonderwijk en ’t Look weinig aan de HOV-lijn gehad, omdat die voor de meeste mensen gewoonweg te ver buiten hun wijk gelegen zou hebben. De doortocht door het genoemde park zou vergelijkbaar geweest zijn met de snelle trip over de Heerbaan die ik hierboven voorgesteld heb.
    Overigens, om op je slotvragen te antwoorden, De Zonderwijkse Akkers worden pas bebouwd na 2010; de planologische invulling kan nu nog nauwelijks een verkiezingskwestie zijn, omdat er – voor zover ik weet – behalve deze wegenontsluiting nog nauwelijks iets concreet is uitgewerkt. En wat de HOV betreft: omdat dit een bovengemeentelijke voorziening is, is het niet onlogisch dat de planning daarvan in eerste instantie aan het SRE wordt toevertrouwd.