Vandaag 2 december startconferentie Open Data Eindhoven in het stadhuis van 13.00 uur tot 17. 00 uur

Deze bijeenkomst is een introductie en bespreking van het fenomeen Open Data, en wat het kan betekenen voor Eindhoven. Het platform Open Data Eindhoven wordt gelanceerd, en afspraken over de eerste projecten worden gemaakt.
Het begrip Open Data is actueel door de huidige ontwikkelingen op het gebied van de informatiemaatschappij, digitalisering van media en communicatie, het internet der dingen, en de roep om meer transparantie van de overheid, alsmede de opkomst van sociale media en genetwerkte communities.

Deze bijeenkomst is een introductie en bespreking van het fenomeen Open Data, en wat het kan betekenen voor Eindhoven. Het platform Open Data Eindhoven wordt gelanceerd, en afspraken over de eerste projecten worden gemaakt.
Het begrip Open Data is actueel door de huidige ontwikkelingen op het gebied van de informatiemaatschappij, digitalisering van media en communicatie, het internet der dingen, en de roep om meer transparantie van de overheid, alsmede de opkomst van sociale media en genetwerkte communities.
.
De bijeenkomst is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft in een nieuwe manier van omgaan met informatie in het publieke domein:
– data producenten/beheerders (gemeente, publieke diensten, onderwijs, verkeer etc)
– data bewerkers (creatieve en technische ontwikkelaars, onderzoekers, bedrijven)
– data gebruikers (bewoners, planners, managers, designers, ondernemers, media)
Dus ambtenaar, kunstenaar en ondernemer, wees welkom op 2 december of op het platform www.OpenEindhoven.nl !
.
De hoeveelheid data die gegenereerd en bewaard wordt is gigantisch, en neemt voortdurend toe. Vrije toegang tot informatie is in een democratie onmisbaar en informatie is uiteindelijk gegrond in data. Door in Eindhoven een platform te ontwikkelen waar zowel overheid, bedrijven als particulieren deelnemen wordt op een verantwoorde manier het potentieel aan open data ontsloten.

De Startconferentie vindt plaats op donderdag 2 december 2010 van 13.00 uur tot 17. 00 uur in Stadhuis 2.01 Eindhoven.
.
Aanmeldingen voor deelname aan het platform en/of de startconferentie graag mailen naar mad@dse.nl Aan het bijwonen van de Startconferentie zijn geen kosten verbonden.