Twintig psalmen, nieuw vertaald door Huub Oosterhuis, worden op 7 oktober in Veldhoven door Antoine Oomen tot muziek gemaakt!!

Geneesmiddelen voor de ziel zijn al door de ouden uitgevonden; maar het is aan ons te bepalen hoe ze toe te passen en wanneer.

Geneesmiddelen voor de ziel zijn al door de ouden uitgevonden; maar het is aan ons te bepalen hoe ze toe te passen en wanneer. (naar Seneca, 4 jaar vόόr tot 65 jaar na het begin van onze gangbare jaartelling)
Er wordt wel gesteld dat de psalmen de oudste levensliederen van onze beschaving zijn. Liederen die de ruimte van het volledig leven tot uitdrukking brengen. Ze bezingen reeds 2500 jaar het leven van zijn diepste diepten tot zijn hoogste hoogten.
Maar ze zijn oorspronkelijk wel verpakt in een twee en een half duizend jaar oud taalgewaad. Ze bereikten de Nederlandse taal in de 16e eeuw.


De psalmen hielden Huub Oosterhuis (1933)vrijwel zijn gehele leven bezig:
In 1967 publiceerde hij een proeve van een nieuwe vertaling van vijftig psalmen.
Op 65 jarige leeftijd begon hij opnieuw en in 2008 publiceerde hij zijn nieuwe vertaling van 75 psalmen onder de titel “halfverwege” . In 2011 publiceerde hij het hele psalter onder de titel “150 psalmen vrij”. Zelf zegt hij er het volgende over:
“Stugge, mateloze teksten zijn het. Vol afgrond en zevende hemel. ‘Niets zal mij ontbreken – laat het zo blijven, dit geluk’. Maar ook ‘waarom heb jij mij verlaten?’ Verbijsterd om wat mensen doen met elkaar, ‘martelen, hakken, onthoofden’. Maar ook zeker wetend: ‘Een duistere zaak is de wereld, maar er zijn mensen van licht’. Vloekend tegen onrecht-bedrijvers, mensenverslinders, Ploert & Schender: red hen die geen verweer hebben! Maar ook ‘in uw handen beveel ik mijn geest’ en ‘Gij zult de ziel van uw tortel niet overlaten aan het wild gedierte’.
Jij, of zeg Gij. De onuitsprekelijke Naam JHWH, volgens de traditie van de Synagoge uitgesproken als Adonai, Heer, heb ik omschreven als ‘Ik-zal-er-zijn’, Ik-zal en God-Bevrijder.
De psalmen zijn liederen binnen het bijbelse Uittocht-verhaal, over bevrijding uit slavernij en vernedering, angst en leegte. Over hoop op ‘een goed en wijd land’, een betere wereld. Dat Grote Verhaal dat nog altijd bestaat en werkt, en weerklank vindt. En soms, na bittere wanhoop en veel strijd, in vervulling gaat, hier of daar, in mensen, in kleine en grote projecten – je weet niet wat je meemaakt, en je zingt met psalm 23: ‘Laat het zo blijven dit geluk, deze genade, al mijn levensdagen’.”

Dus ze zijn weer springlevend anno 2012: de psalmen in een nieuwe, gedurfde vertaling!! Er zijn telkens opnieuw dichters nodig die ze weer in de taalruimte zetten, waarin wij wonen, wortelen, spreken, fantaseren, liefhebben en geld verdienen.

Daarnaast mag Nederland zich verheugen in musici die deze nieuwe taal op toon zetten. De meeste van deze nieuwe psalmentaal is inmiddels al op muziek gezet, het meeste door Antoine Oomen, maar ook veel door Tom Löwenthal, Stijn van der Loo, Thom Janssen, en zoon Tjeerd Oosterhuis.

Deze unieke vernieuwing van bezielende poezie en muziek is voor Leerhuis&Liturgie Brabant in Veldhoven en de Stichting Oecumenische Vieringen Eindhoven SOVE de aanleiding om ter gelegenheid van de opening van het seizoen 2012-2013 Antoine Oomen met zijn koor uit te nodigen voor een meezingconcert onder de titel “twintig psalmen vrij”.
Het concert vindt plaats op 7 oktober om 16.00 uur in de St. Maartenskerk, Heibocht 10 te Veldhoven. Vanuit Eindhoven buslijn 18 (via Meerveldhoven) en 103 (via Eindhoven Noord). Uitstappen op de Dom. Entree 10 euro. Iedereen van harte welkom!! Nadere inlichtingen tel. 040-2444078 of website www.sove.dse.nl