Thema voor de amateurkunstweken van 21 juli tot 18 augustus 2008 ,Best

Het thema voor de deelnemende amateurs zal zijn “Nacht”.
In juni kunt u maximaal 3 werkstukken over het genoemde thema inzenden.

Het thema voor de deelnemende amateurs zal zijn “Nacht”.
In juni kunt u maximaal 3 werkstukken over het genoemde thema inzenden.

Een uitnodiging voor alle vrijetijdskunstenaars die in Best wonen of een relatie met de gemeente Best hebben. Dit jaar organiseert stichting Cultuurpassie weer een tentoonstelling voor amateur-kunstenaars. Deze zal kunnen worden bezichtigd in de bibliotheek van Best en het Educatief Centrum De Wig. De data waarop deze expositie plaatsvindt zijn 21 juli tot 18 augustus.

U bent vrij in de keuze van de techniek die u wilt toepassen.
Stichting Cultuurpassie daagt u uit te experimenteren met gemengde techniek, textiel, poëzie e.a. vormen tot het uitdrukken van het thema “Nacht”.

Stichting Cultuurpassie wenst u veel inspiratie en veel succes.

Heeft u vragen over de deelname wendt u zich dan tot de contactpersoon voor amateurkunst stichting Cultuurpassie.

Marga van Norde
Jan van Riebeeckstraat 2
5684 EJ Best
0499 313231
draakbv apestaart planet.nl