Theathergroep Boem speelt: Carolien de Groot

Op het eerste gezicht lijkt de familie de Groot een doodgewoon gezin. Maar Carolien, de jongste dochter, weet beter.
Ze is omringd door mensen die er op uit zijn om haar kapot te maken! Toch gloort er hoop in deze bange dagen. Zal haar grote liefde Jeroen haar kunnen redden uit de klauwen van dit kille ijskoude gezin? En lukt het Jennifer Lopez om haar verloren gewaande dochter in Europa op te sporen?

Op het eerste gezicht lijkt de familie de Groot een doodgewoon gezin. Maar Carolien, de jongste dochter, weet beter.
Ze is omringd door mensen die er op uit zijn om haar kapot te maken! Toch gloort er hoop in deze bange dagen. Zal haar grote liefde Jeroen haar kunnen redden uit de klauwen van dit kille ijskoude gezin? En lukt het Jennifer Lopez om haar verloren gewaande dochter in Europa op te sporen?
Carolien de Groot is een komische voorstelling over puisten, korsten en te kleine borsten, hopeloze liefdes, treiterzussen en tirannieke leraren. Een stuk waar fantasie en werkelijkheid in vliegende vaart over elkaar heen buitelen.
Voor iedereen vanaf 12 jaar.

4 comments