Tao Teh King, de tijdloze wijsheid van Lao Tse


Lao Tse gaf zijn wijsheidsleringen zes eeuwen voor Christus vorm in de Tao Teh King, een serie teksten waaruit nog steeds vaak wordt geciteerd. Hij was net als Gautama Boeddha, Jezus de Christus en Hermes Trismegistos een grote mensheidsleraar in de universele wijsheid.Lao Tse gaf zijn wijsheidsleringen zes eeuwen voor Christus vorm in de Tao Teh King, een serie teksten waaruit nog steeds vaak wordt geciteerd. Hij was net als Gautama Boeddha, Jezus de Christus en Hermes Trismegistos een grote mensheidsleraar in de universele wijsheid.

De mens van nu is vervreemd van de zuivere energie, eeuwige harmonie en volmaakte eenheid. Hij leeft in een wereld waarin niets bestendig is en alles in zijn tegendeel kan verkeren. Niet voor niets wordt dit levensveld in sprookjes vaak verbeeld door de “stiefmoeder”.

Maar, zo laat Lao Tse zien, het is voor de mens mogelijk om terug te keren tot de oerbron. Daarvoor is een zich steeds vernieuwende levenshouding nodig, waarbij de ontwakende zielekern tot het leidende principe van het leven wordt. Daardoor gaat de oorspronkelijke levens- en zielekracht weer in de mens stromen. Zo zal – in woorden van Lao Tse – “Het holle vol worden en het versletene nieuw”.

Op woensdag 18 juni vindt hierover een Bezinningsbijeenkomst plaats in de tempel van de Internationale School van het Gouden Rozenkruis aan de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven.

De bezinningsbijeenkomst vangt aan om 20.00 uur precies en duurt ongeveer drie kwartier. Korte teksten worden afgewisseld met momenten van stilte en muziek. Deelnemers wordt gevraagd om 19:45 aanwezig te zijn en de stilte in het gebouw te respecteren. De toegang is vrij.

Meer informatie: T (040) 24 20 889 of kijk op www.rozenkruis.nl.
Voor de routebeschrijving en andere Rozenkruis-activiteiten in Eindhoven, zie http://www.rozenkruis.nl/eindhoven/