T-DOSE: Open Source evenement 3 + 4 oktober 2009


In het weekend van 3 en 4 oktober vindt voor de vierde keer het jaarlijkse T-DOSE plaats. T-DOSE staat voor Technical Dutch Open Source Event en is een tweedaags congres over alles wat met open source-software heeft te maken (zie: http://www.dse.nl/node/view/2061).


In het weekend van 3 en 4 oktober vindt voor de vierde keer het jaarlijkse T-DOSE plaats. T-DOSE staat voor Technical Dutch Open Source Event en is een tweedaags congres over alles wat met open source-software heeft te maken (zie: http://www.dse.nl/node/view/2061).

Dit jaar komt een prominente internationale keynote-spreker het evenement opluisteren. Wie dat is, blijft nog even geheim.

Het evenement is gratis toegankelijk en wordt gehouden in gebouw R5 van de Fontys Hogeschool aan de Rachelsmolen in Eindhoven. Wie daarnaast nader informeel wil kennismaken met de diverse internationale sprekers, kan zich inschrijven voor het Social Event dat op de zaterdagavond plaatsvindt.

De jaarlijkse dag van de Nederlandse Linux Gebruikers Groep (NLLGG) maakt dit jaar deel uit van het T-DOSE-congres. Zaterdag is de bijeenkomst van deze vereniging die tot doel heeft de belangen van de Linux-gebruiker te behartigen in de ruimste zin van het woord. Ook zondag is de NLLGG aanwezig. In overleg met de T-DOSE-organisatie draagt de NLLGG sprekers aan.

Meer info is te vinden op: www.t-dose.org