Stiltebijeenkomst bij het Rozenkruis: “Luisteren naar de Stilte”
Stiltebijeenkomst bij het Rozenkruis
Luisteren naar de Stilte

In het kader van de jaarlijkse “Dag van de Stilte” welke plaatsvindt op zondag 29 oktober 2017,
wordt een stiltebijeenkomst gehouden in het centrumgebouw van de Rozenkruisers.

De oude wijsgeer Pythagoras maakte een leven lang gebruik van de rijkdom van de stilte.
Zijn leerlingen moesten eerst vijf jaar zwijgen en zich in stilte afzonderen, voordat zij de leringen van hun meester
mochten aanhoren. Ze konden Pythagoras daarbij wel vragen stellen maar kregen nooit antwoord.
Die moesten zij vinden in de stilte van hun hart.

In deze tijd is stilte bijna een luxe geworden. Maar nog steeds geldt dat wie zich afzondert in stilte,
zichzelf hervindt. Hij of zij doet telkens weer kracht en inspiratie op voor zijn verdere levenspad.

Tijdens de bijeenkomst wordt de stilte enige malen afgewisseld met muziek, gespeeld op een Shacuhatchi,
de traditionele Japanse bamboefluit. In de grotten en bergen van het oude China en Japan speelden
Boeddhistische Zen monniken op deze fluit met als doel de innerlijke stilte te verklanken.

Datum: zondag 29 oktober
Tijd: aanvang 14.30 uur
Kosten: toegang vrij
Adres: Dierenriemstraat 4, Eindhoven

Meer info: http://www.rozenkruis.nl/eindhoven