Stadspartij vraagt samen met eindhovense kunstenaars om atelierruimte


Bijeenkomst op 13 januari tussen 13.00 en 15.00 uur in het Klokgebouw op Strijp S – S4, op de 4e verdieping. De stadspartij organiseerd deze bijeenkomst om aandacht te vragen voor de culturele vernieuwers in Eindhoven.


Bijeenkomst op 13 januari tussen 13.00 en 15.00 uur in het Klokgebouw op Strijp S – S4, op de 4e verdieping. De stadspartij organiseerd deze bijeenkomst om aandacht te vragen voor de culturele vernieuwers in Eindhoven. Zij hopen daarmee de overheid opnieuw van de noodzaak te overtuigen dat er in Eindhoven meer ondersteuning nodig is van beleidsmakers en bestuurders voor haar culturele vernieuwers. Tijdens deze bijeenkomst willen zij de onderstaande brief laten ondertekenen en aanbieden aan wethouder M. Mittendorff.

“Betreft: Huisvesting kunstenaars zonder atelier 13 januari, 2006

Geachte mevrouw Mittendorf,

In Eindhoven gaat de aandacht op Kunst- en Cultuurgebied al jarenlang uit naar de grote instellingen. Ondanks dat er in Eindhoven een broedplaatsbeleid is en ondanks het feit dat de cultuurvernieuwers die beschikken over minimale middelen, regelmatig voor ondersteuning bij u hebben aangeklopt, blijft een goede atelierruimte voor veel kunstenaars in Eindhoven een groot probleem.
Bijvoorbeeld in maart 2004 is via het Manifest van de Onderkant een boodschap uitgebracht die met klem aandacht vroeg om geen loodsen en lege kantoren af te breken, maar deze ter beschikking te stellen aan de cultuurvernieuwers van vandaag. Zij zorgen voor dynamiek in de stad, maar dat moet de overheid wel erkennen, serieus nemen en hen de ruimte geven. Regelmatig wordt Strijp S als een oplossing voorgedragen, maar dit is slechts een druppel op de gloeiende plaat.

Er is een groep van 235 kunstenaars ingeschreven bij de gemeente Eindhoven voor atelierruimte, maar de gemeente heeft geen structureel beleid om daarin te voorzien. De werkelijke groep is nog veel groter naar onze inschatting. Zij zitten in alle hoeken en gaten, maar voor de gemeente nauwelijks zichtbaar, laat staan onderdeel van het cultuurbeleid.

Daarom verzoeken wij u om op korte termijn dit broedplaatsenbeleid nader in te vullen en om te beginnen werk te maken van laagdrempelige, tijdelijke atelierruimtes voor kunstenaars en kleine instellingen in Eindhoven. Dit kunnen verfrissende ontmoetingsplekken worden en een bron van inspiratie en een mogelijkheid om in contact te komen met nieuwe talenten.

Veel kan op eigen kracht, maar wij rekenen op uw steun en aandacht.”

2 comments

 • gouddelver

  Hoeveel bedrijfsgebouwen staan er leeg?
  Ik word misschien gehinderd door het idee dat beeldende kunstenaars vaak en graag werken in ruime, rommelige werkplaatsen en vroeg me daarom af: hoe kan er in Eindhoven nood aan atelierruimte zijn, terwijl er zoveel bedrijfsgebouwen onverhuurd al tijden leeg staan?

  • henkdaalder

   De Kennedytoren bijvoorbeeld
   Een ruim en licht atelier in de Kennedytoren bijvoorbeeld, een lege ruimte met een grandioos uitzicht.
   En tegelijk expositieruimte in het centrum op een toplokatie.
   Is er geen galerie die hiervoor het organisatorische initiatief kan nemen?