Smog

Er is weer wintersmog in Eindhoven.

Er is weer wintersmog in Eindhoven. De hoeveelheden fijn stof en NOx nemen sinds maandag dagelijks toe. Woensdag is de waarde aan fijn stof tussen 70-80 in Zuid-Nederland.
Bij weinig wind blijft de verontreiniging hangen. Er is bovendien lichte oostenwind waarmee verontreiniging uit het Ruhrgebied (RWE) over komt waaien.
De alarmwaarde van 200 wordt in Nederland meestal niet bereikt, maar mensen met ademhalingsklachten merken de vervuiling op dit moment al. De actuele waarden staan op teletextpagina 711.

Een reactie