SCIENCE CAFE: Sociale Robots?

Locatie: Gaslab, Tu/e terrein, Eindhoven
Datum: Dinsdag 23 oktober 2007
Inloop: 19.30 uur, Begin: 20.00 uur

In films zijn robots veelal uit de hand gelopen projecten. Enge, mensachtige machines die de mens dreigen te overheersen.

Locatie: Gaslab, Tu/e terrein, Eindhoven
Datum: Dinsdag 23 oktober 2007
Inloop: 19.30 uur, Begin: 20.00 uur

In films zijn robots veelal uit de hand gelopen projecten. Enge, mensachtige machines die de mens dreigen te overheersen. Denk bijvoorbeeld aan Terminator, Robocop en the Matrix. Om dat soort toestanden te voorkomen formuleerde science fiction auteur en biochemicus Isaac Asimov al halverwege de vorige eeuw de drie wetten van de robotica: expliciet ingebouwde, dwingende gedragsregels voor robots.
1. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen of door niet te handelen toestaan dat een mens letsel oploopt.
2. Een robot moet de bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden, behalve als die opdrachten in strijd zijn met de Eerste Wet.
3. Een robot moet zijn eigen bestaan beschermen, voor zover die bescherming niet in strijd is met de Eerste of Tweede Wet.
Nu er steeds meer robots in onze leefomgeving opduiken wordt de vraag relevant hoe ver we het kunnen laten komen: zien we ze als indringers of vinden we dat ze ons helpen? Mogen ze beslissingen voor ons nemen? Zo ja welke wel en welke niet? En wie beslist dat? Kunnen robots de plaats innemen van een maatje die je gezelschap houdt en je eraan herinnert dat je je medicijnen moet innemen?
In dit Science Cafe staat de vraag centraal welke ontwikkelingen te verwachten zijn voor industrie, gemeenschap, en wetenschap.

Sprekers:
Bernt Meerbeek, Philips Research
Christoph Bartneck, Industrial design TU/e

Zie http://www.sciencecafeeindhoven.nl/