Science Cafe over : Het Brein in Beeld op dinsdag 11 december in Grand Cafe Centraal op de Markt in Eindhoven

Aristoteles dacht dat onze hersenen slechts een koelsysteem waren voor het hart, waar ons bewustzijn volgens hem zetelde.

Aristoteles dacht dat onze hersenen slechts een koelsysteem waren voor het hart, waar ons bewustzijn volgens hem zetelde.
Anatomisch onderzoek heeft al veel van dit soort veronderstellingen onderuit gehaald, maar dankzij technologie als MRI is ons begrip van de hersenen in een stroomversnelling geraakt.
In dit Science Cafe gaat het om de vraag wat we tegenwoordig allemaal zichtbaar kunnen maken. Wat valt er wat dat betreft nog te verwachten?

Sprekers:
Psycholoog dr.Erno Hermans van het FC Donders Instituut van de Radboud Universiteit Nijmegen gaat in op de werking van de hersenen en laat zien wat er in de hersenen gebeurt als je naar een horrrorfilm kijkt.
Prof.dr.ir.Bart ter Haar Romenij (TU/e) licht een tipje van de sluier op hoe in de toekomst hersenfuncties zichtbaar gemaakt kunnen worden.
Neurobioloog dr.Jeroen Geurts van het VU Medisch Centrum Amsterdam gaat in op de vraag hoe termen die niet meetbaar werden geacht, zoals het ‘bewustzijn’ of de ‘geest’, door de technologie sterk van karakter veranderen.

Dinsdag 11 december,
Inloop 19.30 uur, begin 20.00 uur, einde 22.00 uur
Grand Café Centraal, Markt 8, Eindhoven
www.sciencecafeeindhoven.nl