Samenwerking regionaal bedrijventerrein Strijpsche Kampen

Vandaag ondertekenden de gemeenten Oirschot, Best en Eindhoven en de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied de samenwerkingovereenkomst ‘Strijpsche Kampen’. Met de ondertekening is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van het regionale, gemengde bedrijventerrein Strijpsche Kampen. Dit bedrijventerrein wordt ontwikkeld in samenhang met andere projecten langs de A2-zone zoals het kennisintensieve bedrijventerrein BeA2 en het plangebied ‘Landelijk Strijp’.

Vandaag ondertekenden de gemeenten Oirschot, Best en Eindhoven en de Bestuurscommissie Stedelijk Gebied de samenwerkingovereenkomst ‘Strijpsche Kampen’. Met de ondertekening is het startsein gegeven voor de ontwikkeling van het regionale, gemengde bedrijventerrein Strijpsche Kampen. Dit bedrijventerrein wordt ontwikkeld in samenhang met andere projecten langs de A2-zone zoals het kennisintensieve bedrijventerrein BeA2 en het plangebied ‘Landelijk Strijp’.

Het regionale bedrijventerrein Strijpsche Kampen wordt gesitueerd op het grondgebied van de gemeente Oirschot en zal in de periode vanaf 2010 tot 2020 gefaseerd worden uitgegeven. De Strijpsche Kampen moet plaats gaan bieden aan bedrijven uit de gemeenten Oirschot, Best en Eindhoven, dit conform de BOR-afspraken waarin is vastgelegd dat de randgemeenten rond Eindhoven een deel van de ruimtebehoefte van de stad op zich nemen.

Het bestemmingsplan voor de Strijpsche Kampen wordt in het voorjaar 2008 vastgesteld. In de samenwerkingsovereenkomst is vastgelegd dat de Strijpsche Kampen een gemengd bedrijventerrein wordt met een omvang van 35 ha. De bedrijven die zich op Strijpsche Kampen willen vestigen moeten voldoen aan hoge eisen op het gebied van de kwaliteit van hun productieproces, het grondgebruik en duurzame bedrijfsvoering. Deelname aan parkmanagement en toepassing van schone technologie worden verplicht gesteld.

De ontwikkeling van Strijpsche Kampen wordt in samenhang gezien met de ontwikkeling van het kennisintensieve bedrijventerrein BeA2 en de ontwikkeling van het plangebied ‘Landelijk Strijp’. Dit betekent dat speciale aandacht wordt besteed aan de bereikbaarheid via een HOV-lijn en een groene verbinding tussen Landgoed De Wielewaal en het nationaal landschap het Groene Woud.