Roostenzangers zoeken projectzangers

voor zijn jubileumconcert op zondag 22 november 2015 in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Op het programma staan de “Coronation Anthems” en delen uit “Solomon”, beide van G.F. Händel.

voor zijn jubileumconcert op zondag 22 november 2015 in het Muziekgebouw Frits Philips in Eindhoven. Op het programma staan de “Coronation Anthems” en delen uit “Solomon”, beide van G.F. Händel.

Het project start op 18 juni. De Roostenzangers repeteren iedere donderdagavond van 20.00 uur tot 22.30 uur in het Activiteitencentrum Burghplan, Fabritiuslaan 28 in Eindhoven.

Liefhebbers van deze prachtige muziek worden van harte uitgenodigd zich te melden bij het secretariaat van het koor via e-mail: marysw10*gmail.com.

Voor nadere informatie zie de website van het koor: www.roostenzangers.dse.nl/html/projectleden.html