PvdA wil kwaliteitshandvest gemeente Eindhoven

Tijdens de raadsvergadering op maandag 30 januari zal de PvdA een nieuwe poging doen om de gemeente Eindhoven aan een kwaliteitshandvest te helpen. In zo’n handvast stelt de gemeente kwaliteitsnormen op voor haar dienstverlening.

Tijdens de raadsvergadering op maandag 30 januari zal de PvdA een nieuwe poging doen om de gemeente Eindhoven aan een kwaliteitshandvest te helpen. In zo’n handvast stelt de gemeente kwaliteitsnormen op voor haar dienstverlening.

Gezien de uitkomsten van het rekenkameronderzoek wat enkele weken terug gepubliceerd werd is een handvest -volgens de PvdA- hard nodig.

In het rekenkameronderzoek krijgt Eindhoven een dikke onvoldoende voor klantgerichtheid van de gemeentelijke organisatie. Tijdens de gemeenteraadsvergadering aanstaande maandag worden deze conclusies besproken.

De PvdA zal daarbij opnieuw een voorstel indienen om tot een kwaliteitshandvest te komen. Een eerder voorstel van de sociaal-democraten in 2002 werd weliswaar door de raad overgenomen, maar door het college tot op heden niet uitgevoerd. De resultaten van het rekenkameronderzoek tonen volgens de PvdA aan dat een kwaliteitshandvest keihard nodig is.

In een kwaliteitshandvest leggen gemeentelijke diensten vast welke kwaliteitsnormen zij zichzelf opleggen. Dit kan gaan over wachttijden, reactietijden of de wijze waarop met klachten wordt omgegaan. Vervolgens dienen de diensten publiek te rapporteren over de resultaten die zij hierop halen en stellen verbeterplannen op.

Ruim een kwart van Nederlandse gemeenten heeft al een kwaliteitshandvest. Het rijk gaat er vanuit dat in 2008 alle gemeenten een kwaliteitshandvest zullen hebben.

De PvdA verwacht ruime steun voor haar voorstel. Het idee haalde in 2002 maar een nipte meerderheid. Gezien de resultaten van het rekenkameronderzoek rekenen de sociaal-democraten nu op bredere steun. Daarnaast wil de PvdA het idee nu verankeren in een raadsbesluit zodat het college het niet, zoals in 2002, naast zich neer kan leggen.