Project Eindhoven 70 jaar bevrijd “De Knijpkat”

“De Knijpkat” is een multimediale voorstelling over de herinneringen van een man die als kind de Tweede Wereldoorlog in Eindhoven heeft meegemaakt. Zijn verhaal, nu 70 jaar later, vertelt over de belevenissen van een 10 jarige jongen, over zijn speelkameraadjes, zijn speelgoed, zijn dromen, zijn buurmeisjes en de geluiden van toen.

“De Knijpkat” is een multimediale voorstelling over de herinneringen van een man die als kind de Tweede Wereldoorlog in Eindhoven heeft meegemaakt. Zijn verhaal, nu 70 jaar later, vertelt over de belevenissen van een 10 jarige jongen, over zijn speelkameraadjes, zijn speelgoed, zijn dromen, zijn buurmeisjes en de geluiden van toen.

Zijn herinneringen hebben door de jaren heen een andere kleur gekregen. De gebeurtenissen zijn een feit geworden, maar de herinnering erover is een fragmentarisch beeld geworden.

Dit beeld werd een persoonlijke voordracht.

De voorstelling speelt zich af in een woonkamer, waarbij de verteller – net als in de oorlogstijd – aan een tafel met een klein lampje erboven, zijn verhaal vertelt. Het verhaal komt daarbij tot leven in een virtueel decor met computeranimaties.

Zijn verhaal is persoonlijk en uniek, maar kan beschouwd worden als ‘pars pro toto’ voor de ervaringen en herinneringen die te vinden zijn in de dagboeken over de oorlogstijd.

De uitvoering vindt plaats in het ontmoetingscentrum voor veteranen “De Treffer”.

Deelnemers:
Voordracht: Paul van der Grinten
Animaties: Halina Witek
Decor: Jan Coolen, Michael de Vries

“De Treffer”, Smitsstraat 17, 5611 HM in Eindhoven op de volgende data: dinsdagavond 16 september, woensdagavond 17 september, vrijdagavond
19 september en zaterdagavond 20 september. Elke avond zijn er 2 voorstellingen om 20.00 uur en om 21.00 uur. “De Treffer” is dan open vanaf 19.30 uur.

Toegang gratis
In verband met het beperkt aantal plaatsen, tijdig aanwijzig zijn.
In “De Treffer” is dan gelijktijdig een tentoonstelling, over de diverse missies en is er de mogelijkheid om in gesprek te gaan met veteranen van deze missies.
Meer informatie over het project en het programma vind u op onze website www.svbzo.nl en op onze Facebookpagina www.facebook.com/StichtingVeteranenBrabantZuidOost?fref=ts

*Een knijpkat is een zaklantaarn zonder batterijen. Het apparaat maakte opgang tijdens en vlak na de Tweede Wereldoorlog toen stroomvoorziening en verlichting nog wel eens te wensen overlieten.

In opdracht van Stichting Veteranen Brabant Zuid Oost