politie staking

Onder het kopje “Laatste nieuws” staat iets over de politie staking. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik niemand een loonsverbetering misgun. Maar als ik lees dat de minister tussen de 9 en 10 % heeft aangeboden is dat voor mijn gevoel niet niks.
De politie die naar mijn mening misbruik maakt van haar macht heeft de mogelijkheid om onaangenaamheden voor de samenleving te veroorzaken. En die als pressie middel te gebruiken. Welke middelen hebben de zwakke groepen. b.v. de AOW- ers , de WAO- ers de

Onder het kopje “Laatste nieuws” staat iets over de politie staking. Laat ik beginnen met te zeggen dat ik niemand een loonsverbetering misgun. Maar als ik lees dat de minister tussen de 9 en 10 % heeft aangeboden is dat voor mijn gevoel niet niks.
De politie die naar mijn mening misbruik maakt van haar macht heeft de mogelijkheid om onaangenaamheden voor de samenleving te veroorzaken. En die als pressie middel te gebruiken. Welke middelen hebben de zwakke groepen. b.v. de AOW- ers , de WAO- ers de
bijstandgezinnen. Krijgen die nu ook 9/10 % verhoging of betalen zij het gelag. Gisteren
hoorde ik op het journaal dat men ongeveer
€. 1.900.– netto per maand verdient. Hoeveel heeft het bijstand gezin ?

Nogmaals ik misgun deze agenten niets maar
krijgen de mensen zonder machtsmiddelen nu ook
deze 9/10 % verhoging ?

9 comments

 • fransvda

  6,22 %
  In het ED las ik vandaag dat de minister 6,25% verhoging voor de komende twee jaar had aangeboden, plus eenmalig 300 euro. Dit is niet veel meer dan een inflatie-correctie…..
  Dus, ‘role’, waar haal jij die cijfers vandaan?
  Van mij mogen ze meer hebben: ze hebben een baan die ik niet graag zou overnemen.

  Frans van den Akker

  • Anoniem

   politie salaris
   Frans, Ik mijn krant de telegraaf staat dat de minister 9.25%
   heeft geboden + € 300.– eenmalig. U kunt het nalezen op blad 7 van de editie van vandaag. Overigens vanmij mogen zij het ook hebben maar
   ik zie niet in waarom de groepen die niet via voor de burger onaangenamen akties hun eisen kracht kunnen bijzetten deze 9.25 %
   niet zouden krijgen. Ook voor deze mensen is de inflatie duidelijk
   voelbaar.

   • Anoniem

    salaris
    Omdat die groepen die jij noemt niet het werk doen wat de politie , brandweer en ambulances doen.
    als jij je wilt inzetten voor de groepen die geen vuist kunnen maken tegen de regering kun je mijn steun zo krijgen.

    • Anoniem

     politie salaris
     Aidan, eigenlijk wil ik mij nergens voor inzetten . Ik wil alleen
     onder de aandacht brengen dat de sterken weer zonder enige aandacht
     voor de zwakken hun belang nastreven. De zwakste(n) in onze samenleving
     betalen altijd de prijs. Inflatie holt de koopkracht van de uitkeringen en pensioenen uit omdat deze mensen niet voldoende worden gecompenseerd. De winnaars ontdekken vrij snel dat de koopkracht verbetering maar van korte duur is.

     Dus de wet van de sterkste(n) is weer de winnaar.

     • fransvda

      vakbonden
      Ze zijn niet weerloos: de vakbonden doen hier goed werk.

     • Anoniem

      politie salaris
      fransvda: Kunt u dan één volksvertegenwoordiger opnoemen die
      het specifiek valt in de groepen weerlozen ( bv. hoeveel mensen
      boven de 65 jaar zitten in de kamer/ hoeveel mensen die leven
      of hebben kort geleden geleefd van een uitkering/ Wat heeft de
      vakbond met deze mensen te maken.

      Nee deze mensen stemmen niet of heel weinig en zijn derhalve volkomen
      oninteressant. Ik zie bij deze groep alleen maar da ieder denkt
      hun zorgen zullen mij een zorg zijn.

     • fransvda

      waar hebben we het over?
      Ik dacht dat we het over de politie hadden….

 • Anoniem

  Ga er maar aan staan.
  Volgens mij worden hier appels met peren vergeleken. Om mensen die thuis zitten en door de maatschappij in hun levensonderhoud worden voorzien te vergelijken met de mensen die namens de maatschappij de kete kolen uit het vuur halen door zwaar en vaak onaangenaam werk, is niet erg netjes.
  Die mensen draaien volcontinudiensten incl. nacht en weekend, mogen andermans relatieproblemen proberen op te lossen, mogen er tussen springen als anderen ruzie hebben, mogen eerste hulp verlenen aan zwaargewonden die er soms niet al te fris bij liggen, mogen omgaan met dodelijke ongevals- en criminaliteitsslachtoffers, hebben de prachtige taak om de familie van veel overleden op de hoogte te stellen en te begeleiden, mogen op gevaar voor eigen lijf of leven criminelen inrekenen namens de maatschappij en moeten de wet handhaven en daarom burgers lastig vallen met bekeuringen. En nog veel meer. En dat alles voor een salaris van bijv. een procesoperator in 2-ploegendienst. Ga er maar aan staan.
  Ik snap wel waarom de politie bijna geen personeel kan krijgen.

  • Anoniem

   politie salaris berhoging
   Antonio: de mensen die jij omschrijft als “die thuis zitten enz.”
   zijn de zelfde mensen die in hun werkzame leven naar ik veronderstel
   voor jou Nederland hebben opgebouwd.

   einde .