Planologische miskleun in Meerhoven

Een van de meest domme en volksvijandige beslissingen die Eindhoven in Meerhoven genomen heeft, is het besluit om in Zandrijk de zone tussen het Beatrixkanaal en de Sliffertsestraat te gaan bebouwen. In plaats van een mooie groenstrook te bewaren, waar de bewoners van deze volgebouwde rechttoe-rechtaan-wijk zouden kunnen recreƫren, bouwt men er een rij bungalows die de kanaaloever verbergen en de wijk van het kanaal afsnijden; je kunt er alleen via een smalle strook (Zandoever) omheen.

Een van de meest domme en volksvijandige beslissingen die Eindhoven in Meerhoven genomen heeft, is het besluit om in Zandrijk de zone tussen het Beatrixkanaal en de Sliffertsestraat te gaan bebouwen. In plaats van een mooie groenstrook te bewaren, waar de bewoners van deze volgebouwde rechttoe-rechtaan-wijk zouden kunnen recreƫren, bouwt men er een rij bungalows die de kanaaloever verbergen en de wijk van het kanaal afsnijden; je kunt er alleen via een smalle strook (Zandoever) omheen.
Bovendien wordt het prachtige fietspad dat vanaf de Anthony Fokkerweg door de kanaalzone voert, bij de Zandgolf abrupt onderbroken: je moet dan veiligheidshalve afstappen en daarna aan de andere kant van de Sliffertsestraat een stuk over de ventweg fietsen, voordat je aan het eind van de wijk weer een vrijliggend fietspad vindt. (Daar heeft men de kanaalzone trouwens wel groen gelaten, terwijl daar – desnoods – voor enige bebouwing op afstand van het kanaal meer ruimte zou zijn geweest. ) Hoe kan iemand op het onzalige idee komen om, nadat het beloofde en langverwachte Meer van Meerhoven aan de belangen van de luchtvaart ten offer moest vallen, de enige resterende wateroever in deze grote stadswijk gedeeltelijk te verstenen?

Een reactie

 • vnkessel

  milieueffectrapportage ontbreekt in Meerhoven
  Bij de publicatie van het Masterplan Meerhoven weigerde toenmalig wethouder van de PvdA, dhr. N. van der Spek, een milieueffectrapportage te laten maken. Dit is volgens de Wet milieubeheer verplicht, aangezien de grens van een bepaald aantal te bouwen woningen wordt overschreden.

  Nu komt het wel vaker voor dat een wethouder de wet overtreedt, en daarmee wegkomt. Nu heeft het college van B. en W. echter voor een beperkt deel van het plan een MER laten uitvoeren, namelijk het deel waar eens een plas was ontworpen. De plas is er niet gekomen door blunders van de burgemeester van Eindhoven rond de Herculesramp. Er waren al langer klachten over gebrekkige rampenhulpverlening door de brandweer, maar burgemeester R. Welschen (ook PvdA) weigerde ook op deze klachten in te gaan. Dit is een vorm van onbehoorlijk bestuur, aangezien een bestuur moet ingaan op klachten en verzoeken.

  Het project is verder wel gewijzigd omdat de rondweg niet aan de overzijde van het Beatrixkanaal is aangelegd, deze is geschrapt. Dit betekent dat bewoners moeten gaan omrijden over de slingerende wegen. Ik ben opnieuw bij het project betrokken geraakt via Trefpunt Groen Eindhoven. Het bestemmingsplan Zandrijk, dat is het deel naast het Beatrixkanaal was toen al goedgekeurd. Voor het Beatrixkanaal, in stedelijk gebied, is door de provincie een bufferzone van 50 meter bepaald, aan weerszijde. Die zone wordt bij lange na niet gehaald.

  De gemeente heeft in het plan haaks op het Beatrixkanaal nog twee ecologische verbindingszones gepland. Dat is de grens van Zandrijk, sloot en fietspad richting park Meerland. Dit loopt nu dood op de spottersheuvel. Op de plek van de spottershill stond een naaldbos met veel zangvogels. Volgens gemeenteambtenaren had dit ecologische waarde 0, naaldbos vinden ze altijd waardeloos. Het gedeelte met adelaarsvaren in de ondergroei is wel speciaal beschermd.

  Gedeelten waar men bommen vermoedt of metaal, die worden afgegraven, en daar worden bomen gekapt. Er zijn nu ook bomen gekapt voor de rondweg. Het driedubbele pad langs de ‘plas’ is inderdaad een blunder, alleen gedaan om het planologisch op te vullen.

  Een tweede ecologische zone is de Rungraaf, die is bij het Beatrixkanaal aangetakt via een overloopbassin. Hier vind je ook het bruggetje over het Beatrixkanaal. Hier is ook nodeloos een fraai bosje weggekapt. Het gebied Grasrijk is aanvankelijk volstrekt kaalgekapt opgeleverd, vaak illegaal, zonder kapvergunning. De Rungraaf stinkt nu nog omdat Veldhoven er rioolwater op overstort. Het woonwagenkampje met sloperij is van de aardbodem verdwenen.

  Zowel de Rungraaf als de eerstgenoemde sloot moeten via het park aansluiten richting Veldhoven, op een kerngebiedje Habraken. Daar zitten nog de overblijvende salamanders en hagedissen die vroeger hier erg veel voorkwamen. Veldhoven heeft hier een brede weg doorgetrokken en wil bij Habraken, onder de vliegroute, een bedrijventerrein. Hier tref je in een uithoek ook het asielzoekerscentrum. In de verre toekomst kan Veldhoven de weg doortrekken richting Kempen en daar gaan uitbreiden. De eerstvolgende uitbreiding is overigens voorbij Zonderwijk, omgeving Boerenbond.

  Op de foto die genomen is vanaf de spottershil (er vliegen daar wat valkjes rond), zie je in de verte de skatehall. Naast de spottershil komt nog een flatgebouw, met fraai uitzicht op het park. In het park enkele weiden en plasjes, plan voor een arboretum en een kinderboerderij.

  De komende tijd gaat men bouwen in Bosrijk, dat is het gebied naast de Sliffertsestraat. Op de planning ook Waterrijk, dat komt ter hoogte van de oude PIROC-oefenbanen (de grond is hier wel overal vervuild met benzine). De betonnen banen zijn hier weggehaald. Het zand is in de bermen gegooid, terwijl hier orchideeen stonden, die wettelijk beschermd zijn. Ook dit soort klachten wordt komisch weggelachen door ambtenaren van DSOB-Eindhoven. Sinds de klachten is er dus ook niets aan gedaan, en is men verder gegaan met de sloop. Het is afwachten of de orchideeen nog ooit de kop uit het zand steken.
  Meer naast het vliegveld het bedrijventerrein Parkforum. Dit alles grenst dan al aan Veldhoven.

  Er is ook ooit kritiek geuit op het plan voor pretpark Nimbus, dat ligt tegenover McDonalds, naast de Verlengde Poot van Metz. De Meerenakkerweg is hier met een viaduct onder de snelweg doorgetrokken. Er loopt nog een beekje, de Oude Rungraaf, maar die is volgens de plannen helemaal weggetekend.

  Het zijn dus wel degelijk plannen die op de tekentafel zijn uitgewerkt. Men beweert in het masterplan dat drie elementen goed vertegenwoordigd zijn: wegeninfrastructuur, water en natuurzones. De Phileas rijdt pas sinds een paar weken, en bewoners hebben vaak allang een tweede auto voor de deur staan. Het park moet er nu komen omdat de wijkbewoners zoiets toch was beloofd. En dan nog dat winkelcentrum Meerrijk. De vleermuizen die in het gebied beschermd zijn volgens de wet, die zijn willens en wetens al verjaagd. Ons is ooit gevraagd of een bunkertje in Bosrijk niet bewaard kon blijven voor overwintering. In de herfstvakantie was het gesloopt. Sommige ambtenaren maken van het liegen zelfs een grapje, het lijkt wel of het een competentie is die je als ambtenaar goed van pas komt in je verdere carriere bij de overheid.
  Zo gaat de Gemeente Eindhoven dus met inspraak overweg: als het de ambtenaren uitkomt, dan is het mooi meegenomen, maar voor de rest besta je gewoon niet.
  [img]http://www.dse.nl/~vnkessel/Meerland.jpg[/img]