Philips en de oorsprong van de elektronische muziek in Nederland

Beste lezers, Ik ben in mei van dit jaar in Berlijn gepromoveerd op een proefschrift over de rol van Philips bij de opkomst van de elektronische muziek in Nederland. Van het proefschrift is zojuist een handelseditie verschenen: On the Threshold of Beauty: Philips and the Origins of Electronic Music in the Netherlands 1925–1965. (zie www.thresholdofbeauty.com).

Beste lezers, Ik ben in mei van dit jaar in Berlijn gepromoveerd op een proefschrift over de rol van Philips bij de opkomst van de elektronische muziek in Nederland. Van het proefschrift is zojuist een handelseditie verschenen: On the Threshold of Beauty: Philips and the Origins of Electronic Music in the Netherlands 1925–1965. (zie www.thresholdofbeauty.com).
Het boek bestaat uit drie delen. Het eerste deel beschrijft ontwikkelingen op het gebied van de elektroakoestiek bij het Philips Natuurkundig Laboratorium, waarvan achteraf kan worden gesteld dat deze als een voorbode kunnen worden beschouwd van de inrichting van een studio voor elektronische muziek op het Natlab in 1956. Vervolgens wordt uitgebreid aandacht besteed aan de muziek die daar werd gemaakt door Henk Badings, Dick Raaijmakers, Tom Dissevelt en Ton de Leeuw.
Het tweede deel geheel is gewijd aan het Philipspaviljoen voor de Wereldtentoonstelling 1958 in Brussel.
Het derde deel gaat over studio’s die tegelijkertijd en daarna bij universiteiten en conservatoria werden ingericht voor onderwijs op het gebied van elektronische muziek, en de rol die Philips daarbij (zijdelings) heeft gespeeld.

Met het afronden van het proefschrift en het boek is echter het onderzoek nog lang niet ten einde. Het omvangrijke archief dat ik heb opgebouwd is de basis voor de voortzetting daarvan, en aanvullingen van dat archief zijn van harte welkom.
Zo heb ik bepaalde aspecten van het Philipspaviljoen geplaatst in de traditie van Son et lumière shows, zoals die al vanaf 1952 met name in Frankrijk werden gehouden. Voor het brononderzoek heb ik dankbaar gebruik gemaakt van International Lighting Review. Ik zou de diverse jaargangen van dat tijdschrift (in de Engelse, Franse of Duitse uitgave) graag aan mijn persoonlijke archief toevoegen.
Maar ook andere zaken zoals artikelen, persoonlijke memoires, geluidsopnames etc. die mogelijk te maken kunnen hebben met elektronische muziek op het Natlab, het Philipspaviljoen en Philips ELA (elektroakoestiek) zijn van harte welkom.

Vriendelijke groeten,
Kees Tazelaar

Een reactie

  • rienvalk

    ILR International Lighting Review
    Ik ben benieuwd of er nog Philips mensen zijn in de regio die ILR bewaard hebben of ingebonden exemplaren hebben. Leuk als via DSE een bijdrage aan dit onderzoek kan worden geleverd.