OVAA Diversiteitsprijs

Woensdag 28 september 2005 van 19.30 – 22.00 uur
Hal van Honderd Stadhuis Stadhuisplein 1 Eindhoven

Eenheid in verscheidenheid
Voor de eerste maal wordt dit jaar de OVAA Diversiteitsprijs Eindhoven uitgereikt. Het OVAA wil hiermee op positieve wijze de diversiteitsgedachte bevorderen en uitdragen. De prijs is bedoeld voor een Eindhovenaar, of Eindhovense organisatie, die zich structureel inzet om diversiteit en gelijke behandeling in onze samenleving concreet vorm te geven.

Woensdag 28 september 2005 van 19.30 – 22.00 uur
Hal van Honderd Stadhuis Stadhuisplein 1 Eindhoven

Eenheid in verscheidenheid
Voor de eerste maal wordt dit jaar de OVAA Diversiteitsprijs Eindhoven uitgereikt. Het OVAA wil hiermee op positieve wijze de diversiteitsgedachte bevorderen en uitdragen. De prijs is bedoeld voor een Eindhovenaar, of Eindhovense organisatie, die zich structureel inzet om diversiteit en gelijke behandeling in onze samenleving concreet vorm te geven. Het gaat daarbij om diversiteit in brede zin en niet louter om etniciteit en religie. De winnaar is geen eendagsvlieg, maar gedurende langere tijd werkzaam. Aan de prijs is een bedrag van € 1000,-, een kunstwerk en eeuwige roem verbonden. Tegelijkertijd zullen ook de Aanmoedigingsprijs en de Persoonlijke Inzetprijs worden uitgereikt ter grootte van € 250, –

Voorafgaande aan de uitreiking zal de ‘OVAA Diversiteitskwiz’ worden gespeeld. Deze zal een lichtvoetig en ludiek karakter hebben en is vooral bedoeld om op speelse wijze over de diversiteit in de samenleving te reflecteren.

In de quiz speelt een tiental Eindhovenaren afkomstig uit diverse sectoren en geledingen van de samenleving tegen elkaar in twee teams. In willekeurige volgorde zijn dat onder meer: Latifa Astitou (Marokkaanse studente), Pierre Bijnen (beleidsmedewerker diversiteitsproblematiek politie), Aziz Amar (jongerenwerker), Diny van der Linden (algemeen directeur Loket W), Mons de Goede (hoofd afdeling bijzondere projecten Schouwburg Eindhoven), Jan Karel Schut (fractievoorzitter VVD), Agnes van der Straaten (Omroep Brabant TV en projectleider Kleurrijk Omroep Brabant), Harry Janssen (raadslid PvdA), Raymond van de Wouw (notaris), Gerard Moerkerk (stafmedewerker Loket W), Hillie van Veen (secretaris van Buurtplatform Bennekel Belang) en Joyce Manichand (Surinaams ondernemer).

De avond zal doorspekt zijn met het verrassende cabaret van ‘The Fernacis’. Deze Marokkaanse jongeren uit Veghel geven op geheel eigen wijze vorm aan het thema diversiteit. Na afloop zult u kunnen zeggen hen nog gezien te hebben voor hun grote doorbraak!

Secretariaatsadres OVAA:Willemstraat 59, 5611 HC Eindhoven
tel: (040) 235 99 99
fax: (040) 244 57 12
email mermans@palet.nl

Organisatie:

Warda Boutaibi (OVAA)
Edwin Mermans (Palet)

Jury OVAA Diversiteitsprijs:

Rob van Gijzel (voorzitter)
Necla Çelik (OVAA)
Senna Bouteba (UvT)
Mohamed Haddad (OVAA)
Edwin Mermans (Palet)

Persbericht

Dinsdag 13 september 2005

Uitreiking OVAA-Diversiteitsprijs in kleurrijke ambiance

– Shortlist kanshebbers nu bekend –

Het Overleg Allochtonen en Autochtonen reikt dit jaar voor de eerste maal de OVAA Diversiteitsprijs Eindhoven uit. De prijs is bedoeld voor een Eindhovenaar of een Eindhovense organisatie, die zich structureel inzet om diversiteit en gelijke behandeling in onze samenleving concreet vorm te geven. De feestelijke prijsuitreiking vindt plaats op woensdag 28 september a.s. tussen 19.30 en 22.00 uur in het stadhuis van Eindhoven. Dit zal gebeuren tijdens een ludiek multicultureel programma met als titel: ‘Diversiteit? Een-dicht-bij-ons-bedshow!’

De OVAA Diversiteitsprijs Eindhoven heeft als doel op positieve wijze de diversiteitsgedachte te bevorderen en uit te dragen. Het gaat daarbij om diversiteit in brede zin en niet louter om etniciteit en religie. De winnaar is geen eendagsvlieg, maar gedurende langere tijd werkzaam. Aan de prijs is een bedrag van € 1000,-, een kunstwerk en eeuwige roem verbonden. Het OVAA heeft besloten niet alleen de Diversiteitsprijs uit te zullen reiken, maar ook een Aanmoedigingsprijs en een Persoonlijke Inzetprijs ter grootte van € 250, –

daaraan te koppelen. De jury van de OVAA Diversiteitsprijs Eindhoven bestaat uit Rob van Gijzel, Senna Bouteba, Mohamed Haddad, Necla Çelik en Edwin Mermans.

Zes kanshebbers
Het aantal nominaties voor de OVAA Diversiteitsprijs Eindhoven is dit jaar met een vijftiental organisaties en personen indrukwekkend. Hieruit zijn zes kanshebbers naar voren gekomen:
– de Werkgroep Meare in de wijk, actief met mensen met een verstandelijke beperking
– het Vader Comite Vaartbroek, actief met beeldvorming van Marokkanen en leefbaarheid in de wijk Vaartbroek;

– Miel Andriesse van de Stichting Outway, actief in de homo emancipatiebeweging;

– Eindhoven samen tegen Racisme, actief met het bevorderen van een kleurrijke samenleving;

– de Raad voor de kinderbescherming, actief met een voortreffelijk interculturaliseringsbeleid;

– de Stichting Shakti, actief met interculturalisering van de zorg en specifieke hulp aan mensen met diverse etnische achtergronden.