Oriëntatiemiddag op 14 september



“Dolle ritten en jachten brengen het menselijke hart in verdwaling”, schrijft de oude Chinese wijsgeer Lao Zi [of Lao Tze] in zijn klassieke meesterwerk de Daodejing [Tao Teh Ching]. Hij doelt op de vaak onstuitbare verlangens van de mens naar succes, een carrière, een partner, veiligheid, welstand of aanzien. Die behoeftes camoufleren volgens Lao Zi vaak het gemis aan waarachtig leven: “Wie het begin weet van het oorspronkelijke, heeft de draad van Dao [of Tao] in handen”.
Die kern, het onkenbare Dao, is de verborgen kracht die ieder mensenleven en de hele wereld regisseert. Aan de hand van deze regisseur rijpt bij de mens langzaam een nieuw besef over zijn rol in dit leven. Door Dao de innerlijke leiding over zijn leven te geven, kan de mens tot zijn ware goddelijke Zelf komen.

Op de oriëntatiemiddag over dit thema, kunnen belangstellenden kennismaken met de Internationale School van het Gouden Rozenkruis, haar filosofie, werkwijze, literatuur en leerlingen. Het programma omvat 2 inleidingen en discussie en duurt van 14:00 tot 16:30. De toegang is vrij.

Voor de routebeschrijving en andere Rozenkruis-activiteiten in Eindhoven, zie http://www.rozenkruis.nl/eindhoven/