Oriëntatiemiddag “de verborgen kracht van de Chinese Gnosis”


[i]Daarom zoekt iedere sterveling in ’t leven
dat wat hem bindt aan een vergeten woord.
Vaak trilt er even slechts een teer akkoord
en vol ontzag erkent hij het Godd’lijk streven[/i]
(parafrase op de “Tao Te King” van Lao Tse)[i]Daarom zoekt iedere sterveling in ’t leven
dat wat hem bindt aan een vergeten woord.
Vaak trilt er even slechts een teer akkoord
en vol ontzag erkent hij het Godd’lijk streven[/i]
(parafrase op de “Tao Te King” van Lao Tse)

Op 2 september kunt u zich oriënteren op de School van het Gouden Rozenkruis, haar filosofie, werkwijze, literatuur en leerlingen. Er zullen 2 inleidingen worden gegeven; daarnaast is er gelegenheid voor open gedachtewisseling.

De eerste inleiding geeft een algemeen beeld van de Gnostieke geestesschool van het Gouden Rozenkruis.
De tweede loopt vooruit op een vijfdelige cursus over de Chinese Gnosis, waarin de leringen over “Tao” van Lao Tse centraal staan. Deze Chinese wijsgeer was net als Gautama Boeddha, Jezus de Christus en Hermes Trismegistos een grote mensheidsleraar in de universele wijsheid.

De oriëntatiemiddag begint om 14.00 uur in het centrumgebouw aan de Dierenriemstraat 4 te Eindhoven en duurt tot ca. 16.30. Koffie en thee staan klaar; de toegang is vrij.

Meer informatie: T (040) 24 20 889 of www.rozenkruis.nl.
Voor de routebeschrijving en andere Rozenkruis-activiteiten in Eindhoven, zie http://nederlands.rozenkruis.nl/nederland/activiteiten/centra/eindhoven.htm